Wyszukiwarka pracowników

Dr hab. Szymon Hoffman

Dr hab. Szymon Hoffman
 • Stanowisko: profesor
 • Funkcja: Z-ca kierownika katedry
 • Adres: J.H. Dąbrowskiego 69
 • Numer pokoju: 231
 • Numer telefonu: (034) 3250-991
 • Fax: (034) 3250-496
 • Email: szymon@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć - semestr letni

Godz. Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
08.00 - 09.00 
09.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
 Legenda: Konsultacje Godziny dydaktyczne
Prace własne Godziny administracyjne


Informacje dla studentów

Konsultacje we wrześniu:

poniedziałek, 4.09 - godz. 10-12

czwartek, 7.09 - godz. 10-12

poniedziałek, 11.09 - godz. 10-12

czwartek, 14.09 - godz. 10-12

 

 


Zainteresowania naukowe

  rnrn
 • chemia środowiska
 • rnrnrn
 • ochrona powietrza
 • rnrnrn
 • monitoring środowiska
 • rnrnrn
 • modelowanie środowiskowe
 • rnrnrn
 • statystyka
 • rnrn

Publikacje

Rok 2016

Hoffman Szymon, Assessment of prediction accuracy in autonomous air quality models, Desalination and Water Treatment, Vol. 57, Issue 3, 1322-1326

Rok 2013

HOFFMAN S., Modelowanie poziomu imisji na stacjach monitoringu powietrza za pomocą perceptronowych sieci neuronowych, Wydawnictwo Politechnki Częstochowskiej, ,

Rok 2012

HOFFMAN S., Approximation of imission level at air monitoring stations by means of autonomous neural models, Environment Protection Engineering, 38 (2), 109-119

Rok 2009

HOFFMAN Szymon , Aproksymacja stężeń zanieczyszczeń powietrza za pomocą neuronowych modeli szeregów czasowych., Inż.Ochr.Środ. , T.12 nr 3, 231-239

HOFFMAN S., JASIŃSKI R, Classification of Air Monitoring Data Gaps, Polish J.of Environ.Stud. , Vol.18 nr 2B, 177-181

HOFFMAN S., JASIŃSKI R. , Klasyfikacja luk pomiarowych w danych rejestrowanych na stacjach monitoringu powietrza., Inż.Ochr.Środ. , T.12 nr 2, 101-117

HOFFMAN S., Ozone Concentration Modelling at Air Monitoring Stations using External Data., Polish J.of Environ.Stud. , Vol.18 nr 2B, 182-186

HOFFMAN S., JASIŃSKI R., Porównanie dokładności różnych metod predykcji stężeń zanieczyszczeń powietrza., Inż.Ochr.Środ. , T.12 nr 4, 307-325

HOFFMAN S., JASIŃSKI R., Uzupełnianie brakujących danych w systemach monitoringu powietrza , Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa,

Rok 2008

HOFFMAN S., JASIŃSKI R., Completing Missing Data in Air Monitoring Stations Using Diurnal Courses of Regional Pollution Concentrations, Arch.Environ.Protection , Vol.34 nr 3, 133-142

Rok 2007

HOFFMAN S., Treating missing data at air monitoring stations, in „Environmental engineering”, eds. L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski, Taylor & Francis Group, London , 349-353

Rok 2006

Hoffman S., Short-Time Forecasting of Atmospheric NOx Concentration by neural networks, Environmental Engineering Science , 23(4), 603-609

Kipigroch K., Hoffman S. , Ocena czystości rzeki Warty na podstawie danych z monitoringu wód powierzchniowych w roku 2004. Część 1. Ocena czystości wód rzeki Warty, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 9, nr 3, 331-341

Kipigroch K., Hoffman S., Ocena czystości rzeki Warty na podstawie danych z monitoringu wód powierzchniowych w roku 2004. Część 2. Ocena stanu zanieczyszczenia osadów dennych rzeki Warty, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 9, nr 4, 445-456

HOFFMAN S., Missing data completing in the air monitoring systems by forward and backward prognosis methods, Environmental Protection Engineering, 32(4), 25-29

Rok 2005

Hoffman S., Uzupełnienie brakujących danych w systemach monitoringu powietrza, II Kongres Inżynierii Środowiska. Materiały. Lublin, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, T.1., Vol. 32, , 871-878

Rok 2004

Hoffman Sz., Zastosowanie sieci neuronowych w krótkoterminowym prognozowaniu stężeń zanieczyszczeń powietrza, Emisje, Zagrożenie, Ochrona Powietrza, Praca zbiorowa pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego, , 115-121

Hoffman Sz., Jasiński R. , Studies on NOx concentration modeling in the air monitoring systems. In „Pathways of Pollutants and Mitigation Strategies of Their Impact on The Ecosystems”, M.R. Dudzińska, M. Pawłowska (eds.), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, nr 27, Lublin, , 185-192

Hoffman Sz., Modelowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem sieci neuronowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", , 392-398

HOFFMAN S., Zastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu regresyjnym stężeń zanieczyszczeń powietrza, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa,

Rok 2003

Kupich I., Hoffman Sz. , Analiza zmian stężeń powietrza w kanionie ulicznym w cyklu tygodniowym, Chemia i Inżynieria Ekologiczna , T.10, Nr S1, 101-108

HOFFMAN S., Regression modelling of ground level ozone concentration. In L. Pawłowski, M.R. Dudzińska, A. Pawłowski, (Eds.), Environmental Engineering Studies. Polish Research on the way to EU, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York , 53-60

Rok 2002

Kupich I., Hoffman Sz., Zmiany stężeń zanieczyszczeń powietrza w kanionie ulicznym, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T.9, Nr 10, 1257-1266

HOFFMAN S., Możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do modelowania stężenia ozonu przy powierzchni ziemi, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, t. 9, nr 8, 911-917

Rok 1999

Kupich I., Hoffman Sz., Sułkowski W., Episodes of atypical surface ozone concentration in South Poland (Cracow, 1991-1994), Ecological Chem. , T.7, Nr 4, 60-66

BARAN J., ŚWIĄĆ A., HOFFMAN S., Zastosowanie sieci neuronowych do modelowania stężenia ozonu przy powierzchni ziemi, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 2, nr 3-4, 305-321

Rok 1998

Kupich I., Hoffman Sz., Sułkowski W. , Epizody nietypowych stężeń ozonu powierzchniowego w rejonie Kędzierzyna-Koźla, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T. 5, Nr 5-6, 434-442

HOFFMAN S., Statystyczna ocena czynników wpływających na zmiany stężenia ozonu w warstwie granicznej atmosfery, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 1, nr 1, 65-72

Rok 1997

Kupich I., Hoffman Sz., Sułkowski W., Epizody nietypowych stężeń ozonu powierzchniowego w rejonie Kędzierzyna-Koźla (II), Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T. 4, Nr 2,, 213-222

Rok 1996

Hoffman S., Kupich I., Sułkowski W. , Epizody nietypowych stężeń ozonu powierzchniowego w rejonie Kędzierzyna-Koźla, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T. 3, Nr 5, 653-668