Wyszukiwarka pracowników

Dr Beata Karwowska

Dr Beata Karwowska
 • Stanowisko: adiunkt
 • Adres: J.H. Dąbrowskiego 69
 • Numer pokoju: 228
 • Numer telefonu: (034) 3250-491
 • Fax: (034) 3250-496
 • Email: bkarwowska@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć - semestr letni

Godz. Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
08.00 - 09.00 
09.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
 Legenda: Konsultacje Godziny dydaktyczne
Prace własne Godziny administracyjne


Informacje dla studentów

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2016/2017 sala 228

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
05.09.2017 wtorek 1000 - 1200
07.09.2017 czwartek 1000 - 1200
12.09.2017 wtorek 1000 -1200
14.09.2017 czwartek 1000 - 1200

 

Uwaga, zmiana godzin konsultacji:

Konsultacje w dniach:

27.06.17 - wtorek - 10.00 - 11.00, 12.00 - 13.00

28.06.17 - środa - 9.45 - 11.45

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2016/2017 sala 228

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
21.06.2017 środa 1000 - 1200
22.06.2017 czwartek 1000 - 1200
27.06.2017 wtorek 1000 -1100;1200- 1300
28.06.2017 środa 0945 - 1145

 

Uwaga:

Od dnia 28.04.17 , konsultacje w niedziele zostają odwołane. Jestem dostępna w soboty w godz. 11.00 - 12.30

 

Konsultacje w sesji letniej roku akademickiego 2016/2017 sala 228

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
poniedziałek 0900 - 1000
wtorek 1200 - 1300
sobota 1100 - 1230

 

Uwaga,

konsultacje w dniu 10.11.16 (czwartek) nie odbędą się. W zamian jestem dostępna dla studentów 09.11.16 (środa) w godzinach 09.00 - 11.00

Konsultacje w zimowym semestrze roku akademickiego 2016/2017 sala 228  

 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
poniedziałek 1000 - 1200
czwartek 1000 - 1200

 

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2015/2016 sala 228

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
05.09.2016 poniedziałek 1000 - 1200
08.09.2016 czwartek 1000 - 1200
12.09.2016 poniedziałek 1000 - 1200
13.09.2016 wtorek 1000 - 1200

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
20.06.2016 poniedziałek 0900 - 1100
21.06.2016 wtorek 0900 - 1100
28.06.2016 wtorek 0900 - 1100
30.06.2016 czwartek 1000 - 1200

 

W dniach 09.06.2016 i 14.06.2016 konsultacje nie odbędą się. Zainteresowanych studentów zapraszam w środę 15.06.2016 od 9.00 do 12.00. Za zmianę przepraszam

Beata Karwowska

Konsultacje w letnim semestrze roku akademickiego 2015/2016 sala 228  

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
wtorek 1100 - 1300
czwartek 1200 - 1300
sobota/tylko zjazdy 1300 - 1400

 

Konsultacje w zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2015/2016 sala 228

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
01.02.2016 poniedziałek 1100 - 1300
04.02.2016 czwartek 0900 - 1100
08.02.2016 poniedziałek 1100 - 1300
09.02.2016 wtorek 0900 - 1100

 

Konsultacje w zimowym semestrze roku akademickiego 2015/2016 sala 228 

L.p. dzień tygodnia godzina

1. poniedziałek 1000 - 1200
2. czwartek 0900 - 1100

 

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2014/2015 sala 223

dodatkowy termin konsultacji:

wtorek - 22.09.2015 godz. 11.00 - 12.00

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
02.09.2015 środa 0900 - 1200
08.09.2015 wtorek 0900 - 1100
10.09.2015 czwartek 1000 - 1200
14.09.2015 poniedziałek 0900 - 1000

 

Literatura do przedmiotu: CHEMIA  - wykład, Ochrona Środowiska, studia stacjona e 1 stopnia, I rok II semestr (30 godz.)

 •  Pigoń K., Ruziewicz Z.: Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2005;
 • Drapała T.: Chemia ogólna nieorganiczna z zadaniami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997;
 • Morrison R.T., Boyd R.N., Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2010;
 • Patrick G., Chemia organiczna, krótkie wykłady, PWN, Warszawa 2009;
 • Białecka – Floriańczyk E., Włostowska J., Chemia organiczna, WNT, Warszawa 2007;
 • McMurry Ch., Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2007; 

Literatura do przedmiotu PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ - ćwiczenia laboratoryjne, Biotechnologia, studia stacjona e 1 stopnia, I rok, II sem. (30 godz.):

 • Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna t.2, Chemiczne metody analizy ilościowej, PWN Warszawa 2008;
 • Lipiec T., Szmal Z.: „Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej”, PZWL Warszawa 1997;
 • Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2009;
 • Pigoń K., Ruziewicz Z., Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2005;
 • Atkins P.W.: Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa, 
 • Galus Z. (red.): „Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej”, PWN, Warszawa 2008;
 • Ufnalski W.: Równowagi jonowe, WNT, Warszawa 2004;

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe dr Beaty Karwowskiej obejmują zagadnienia chemii środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód i specjacji metali ciężkich w próbach środowiskowych. Jest autorem kilku publikacji z tej dziedziny w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Zajmuje się badaniem ekstrakcji metali ciężkich z osadów ściekowych z wykorzystaniem odczynników chelatujących oraz kwasów organicznych.


Publikacje

Rok 2014

Karwowska B., Changes of metal forms in sewage sludge after EDTA washing, Desalination and Water Treatment, 2014, w druku, ,

Rok 2013

Karwowska B., Zmiany form metali w osadach ściekowych po wymywaniu roztworem EDTA, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa – Wisła, 2013, ,

Rok 2012

Karwowska B., Wiśniowska E., pH effect on heavy metals removal from sewage sludge, Preceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia 2012, ,

Karwowska B., Optimalization of metals ions extraction from industrial wastewater sludge with chelating agents, Archives of Environmental Protection, 2012, 38(4), 15-21

Rok 2011

Sperczyńska E., Karwowska B., Phosphorus removal from digested sludge supernatants, Preceedings 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia 2011, ,

Karwowska B., Dąbrowska L., Speciation of heavy metals in bottom sediments of Warta river (Poland), Preceedings 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia 2011, ,

Karwowska B., EDTA efficiency for heavy metals removal from sewage sludge, Preceedings 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia 2011, ,

Karwowska B., Usuwanie metali ciężkich z osadów ściekowych, Materiały Konferencji Naukowej Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, ,

Rok 2010

Karwowska, B.; Sperczyńska, E., Phosphorus and nitrogen compounds in surface water reservoir, Proceedings of the 37th International Conference of SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia 2010, 292–295 (pełny tekst CD ROM);, ,

Rok 2009

Dąbrowska L., Karwowska B., Heavy Metals in Water and Sediments of Poraj Reservoir, 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia, , 217/1-217/

Karwowska B., Chemistry of surface water from forestry area, , 36th International Conference of SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia, (pełny tekst CD ROM), ,

Karwowska B., Rosińska A. , Impact of selected factors on release of PCBs from bottom sediments, 36th International Conference of SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia (pełny tekst CD ROM), ,

Karwowska B. , Chemism of the water reservoir in Kodrąb commune, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 18, , no. 2B, str. 42-4

Rok 2008

Dąbrowska L., Karwowska B. , Environmental risk for soil and groundwater from heavy metals leached from sewage sludge, 35th International Conference of SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia, , 028-1-6

Rok 2007

Dąbrowska L., Karwowska B. , Porównanie metod oceny zagrożenia środowiska gruntowo - wodnego metalami ciężkimi wymywanymi z osadów ściekowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.10, nr 4, 281-291

Rok 2004

Janosz-Rajczyk M. (red.), Bogdalski M., Jasiński R., Karwowska B., Malina G., Nowak R., Płoszaj J., Wiśniowska E. , Wybrane procesy jednostkowe w inżynierii środowiska, wydanie 3, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, , współaut

Rok 2003

Karwowska B., Chemiczne zanieczyszczenia zbiornika komunalnego w gminie Kodrąb, W:Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Pod red. Marty Janosz-Rajczyk. (Materiały konferencyjne). Częstochowa, , 132-136

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Zakrzewska E., Karwowska B. , Changes of PAHs Contents in the Sewage Sludge and Supernatants During Anaerobic Digestion Process, Chem.Inż.Ekol. T.10, 7, 687-694

Rok 2002

Karwowska B., Związki arsenu w środowisku naturalnym., Ekologia Praktyczna, 9, 24-26

Karwowska B., Związki arsenu w środowisku naturalnym, W:Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka.Pod red. Marty Janosz-Rajczyk. (Materiały konferencyjne). Częstochowa, , 96-102

Janosz-Rajczyk M. (red.), Bogdalski M., Jasiński R., Karwowska B., Malina G., Nowak R., Płoszaj J., Wiśniowska E., Wybrane procesy jednostkowe w inżynierii środowiska. Wydanie drugie przejrzane i poprawione Rozdział XX. Procesy samooczyszczania w powietrzu (Jasiński R., Płoszaj J.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, , 221-250

Rok 2001

Karwowska B., Zastosowanie procesów elektrochemicznych w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, W:Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka.Pod red.M.Janosz-Rajczyk.(Materiały konferencyjne). Częstochowa, , 152-156

Włodarczyk-Makuła M., Zakrzewska E., Janosz-Rajczyk M., Karwowska B., Analysis of PAH in Sewage Sludge During the Methane Fermentation Process, W:XLIV Scientific Conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry.Annales of the Polish Chemical Society.Preliminary Reports Presented During Annual Meeting of the Polish Chemical Society. Katowice, ,

Rok 2000

Karwowska B., Organic Polymer Modified Electrodes as a Electrochemical Sensors for Nitrogen Compounds, W:NATO Advanced Research Workshop on Electrochemistry of Electroactive Polymer Films.WEEPE-2000.Extended Abstracts (Materiały konferencyjne). Poraj k/Częstochowy, Abstract no.13,

Karwowska B., Electrochemical Sensors for Nitrogen Compounds, W: 51st Annual ISE Meeting. Abstracts (Materiały konferencyjne). Warsaw, ,

Janosz-Rajczyk M. (red.), Bogdalski M., Jasiński R., Karwowska B., Malina G., Nowak R., Płoszaj J., Wiśniowska E., Wybrane procesy jednostkowe w inżynierii środowiska,, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, współautorstwo części II Procesy biologiczne,

Rok 1999

Karwowska B., Zastosowanie elektrochemicznych czujników do oznaczania związków azotu w środowisku, W:Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka.Pod red.Marty Janosz-Rajczyk.(Materiały Konferencyjne). Częstochowa, , 257-261

Rok 1998

Karwowska B.,Holmstrom S.D.,Cox J.A.,Kulesza P.J., Voltammetry of Phosphotungstic Acid Immobilized in Templated Silica Gel, J.Electroan.Chem.Vol.456, 1-2, 239-243

Kulesza P.J., Karwowska B., Grzybowska B., Więckowski A., Solid-State Electrochemical Generation and Characterization of Catalytic Pt Microcenters within Single Crystal of Heteropoly Phospho-12-Tungstic Acid, Electrochim.Acta Vol.44, 8-9, 1295-1300

Kulesza P., Malik M.A., Cox J.A., Karwowska B., Miecznikowski K., Wółkiewicz A., Solid State Voltammetry of Mixed-Valence Inorganic Materials.Development of Absolute Analytical Approaches, W: Meeting Abstracts. The 193rd Meeting of the Electrochemical Society, Inc. Vol.98-1.(Materiały konferencyjne) Pennington, Abstr.no 1032,

Kulesza P.J., Karwowska B., Malik M.A., Interfacial Electron Transfer and Bulk Charge Propagation in Solid-State Voltammetry of Mixed-Valence Inorganic Material, Colloids Surface A Vol.134, , 173-179

Rok 1997

Kulesza P.J., Malik M.A., Dzwolak W., Grzybowska B., Gurzyńska., Karwowska B., Miecznikowski K., Wółkiewicz A. , Mixed-Valence Ionically Conducting Inorganic Materials for Electrodes in Faradaic Supercapacitors, W: Electrochemical Capacitors II. Proceedings of the Symposium. Electrochemical Society Proceedings. Vol.96-25. (Materiały konferencyjne). Pennington, , 1-15

Kulesza P. J., Karwowska B., Dzwolak W., Lewera A., Solid State Electrochemical Approaches to Charzcterization of Bulk Solids: Hetero-12-Tungstic Acid Investigated as Single Crystals and Encapsulated in Silica Gel, W: New Directions in Electroanalytical Chemistry. Proceedings of the International Symposium. Electrochemical Society Proceedings. Vol.96-9. (Materiały konferencyjne). Pennington, , 316-326

Rok 1996

Kulesza P. J., Karwowska B., Determination of mixe-valence redox centers and dynamics of charge propagatin in a bulk redox-conducting solid: phospho-12-tungstic acid single crystal, J. Electroanal. Chem., 401, 201-206

Rok 1995

Kulesza P.J., Karwowska B., Malik M.A., Electrochemical Investigations of the Redox Conducting Solid Electrolytes, Polish J.Chem. Vol.69, , 118-126

Kulesza P.J., Karwowska B., Solid State Electrochemical Characterization of Tungsten Oxides and Related Heteropoly-12-Tungstic Acid Single Crystals, Electroanalysis, Vol.7, 11, 1005-1009

Rok 1994

Kulesza P.J., Karwowska B., Malik M.A., Charge Transport in Electroactive Solids Investigated in the Absence of External Liquid Electrolyte, W: 45th Annual Meeting of International Society of Electrochemistry. Book of Abstracts.(Materiały konferencyjne). Porto (Portugal), , IV-46

Rok 1993

Kulesza P. J., Chełmecki G., (Gaładyk) Karwowska B. , Solid-state electrochemical cell for characterization of thin films in the absence of liquid electrolyte, J. Electroanal.Chem., 347, 417-423