Wyszukiwarka pracowników

Dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła

Dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła
 • Stanowisko: profesor
 • Adres: J.H. Dąbrowskiego 69
 • Numer pokoju: 236
 • Numer telefonu: (34) 3250-919
 • Fax: (34) 3250-496
 • Email: mwm@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć - semestr zimowy

Godz. Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
08.00 - 09.00 
09.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
 Legenda: Konsultacje Godziny dydaktyczne
Prace własne Godziny administracyjne


Informacje dla studentów

Zakończone przewody doktorskie, 2015:

1. Anna Nowacka,  "Wpływ koagulantów wstępnie zhydrolizowanych na poprawę jakości wody w Zakładzie Uzdatniania Wody Goczalkowice"

Stypendystka projektu DoktoRIS w ramach EFS w latach 2013-2015

2. Bartłomiej  Macherzyński, "Kofermentacja osadów komunalnych i osadów ze ścieków koksowniczych".

 II miejsce w konkursie Prezydenta miasta Częstochowy za najlepszą pracę doktorską związaną z promocją Częstochowy w ramach projektu Akademicka Częstochowa 2016.

Stypendysta projektu DoktoRIS w EFS w latach 2013-2015

Obecnie - zatrudniony  w Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

3. Marzena Smol, "Usuwanie WWA z wybranych ścieków z wykorzystaniem procesów membranowych" 

 Stypendystka projektu DoktoRis w latach 2012-2014, Jedna z najlepszych Doktorantow w PCz - 2015

Obecnie -  zatrudniona w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

Otwarte przewody doktorskie:

1. Agnieszka  Turek 

w przygotowaniu

1. Jolanta Kozak

 

RÓŻNICE PROGRAMOWE, Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne

TECHNOLOGIA ŚCIEKÓW

1. Definicja pojęcia ścieki, rodzaje ścieków, mechaniczne oczyszczanie ścieków

2. Parametry technologiczne złóż biologicznych

3. Parametry technologiczne osadu czynnego

4. Układy technologiczne do zintegrowanego usuwania związków azotu i fosforu

5. Zasada i warunki technologiczne prowadzenia procesu biologicznej, chemicznej defosfatacji

6. Nitryfikacja i denitryfikacja— warunki prowadzenia procesu

7. Przepisy prawne określające wymagania stawiane ściekom oczyszczonym odprowadzanym do odbiornika 

LITERATURA do różnic programowych  Technologia ścieków: "Badania wybranych procesów oczyszczania ścieków, pod red. Janosz-Rajczyk M., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2008

Literatura do przedmiotu GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W PRZEMYŚLE

 

 1. Praca zbiorowa: Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle, Verlag-Dashofer, Warszawa 2002
 2. Ruffer H., Rosenwinkel K.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, Projprzem-Eko Bydgoszcz, 1998
 3. Bartkiewicz B.: Ścieki przemysłowe, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2000
 4. Bartkiewicz B.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN, Warszawa, 2000
 5. Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 2008
 6. Mielcarzewicz E.: Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych, PWN, Warszawa, 1986
 7. Bartkowska I., Królikowski A., Orzechowska M.: Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych. Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, 1991
 8. Gomółkowie B. i E.: Technologia wód przemysłowych, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1994
 9. Chomicz D.: Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach, Arkady, Warszawa, 1989
 10. Heidrich Z.: Urządzenia do uzdatniania wody, Arkady, Warszawa, 1990

Literatura do przedmiotu GOSPODARKA ŚCIEKOWA W ENERGETYCE

 

 1. Chmielniak T.: Technologie Energetyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008
 2. Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007
 3. Janosz-Rajczyk M. (red.): Badania wybranych procesów oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2008
 4. Heidrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków – zasady projektowania i przykłady obliczeń, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa, 2012
 5. Janosz-Rajczyk M. (red.): Ćwiczenia laboratoryjne z technologii wody, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009
 6. Bień J.: Osady ściekowe teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2007
 7. Stańda J.: Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1995
 8. Bień J.B., Bień J.D., Matysiak B.: Gospodarka odpadami w oczyszczalniach ścieków, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 1999

Literatura do przedmiotu MONITORING I BIOMONITORING  ŚRODOWISKA 

 

  1. Klimiuk E., Łebkowska M.,Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN Warszawa, 2005
  2. C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Silby, D.B. Peakall, Podstawy ekotoksykologii, PWN, Warszawa, 2002
  3. Wiatr I., Marczak H., Sawa J., Podstawy działań naprawczych w środowisku, Wydawnictwo Naukowe G. Borowski, Lublin, 2003
  4. Jones A., Duck R., Reed R., Weyers J., Nauki o środowisku, PWN Warszawa, 2002
  5. Adamski W., Modelowanie systemów oczyszczania wód, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
  6. Namieśnik J. i Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000 
  7. Sawicki J.M., Migracja zanieczyszczeń, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2007
  8. Praca zbiorowa pod redakcją Konieczki P. i Namieśnika J., Ocena i  kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych,  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007 

Literatura do przedmiotu TECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

 

 • Nawrocki J., Biłozor S. i inni: Uzdatnianie wody. Wydawnictwo PWN, Warszawa, Poznań, 2000 
 • Kowal A., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Wydawnictwo PWN, Warszawa, Wrocław, 2007
 • Bodzek M., Konieczny K.: Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody, Wydawnictwo Projprzem-EKO, Bydgoszcz, 2005
 • Praca zbiorowa pod redakcją Janosz-Rajczyk M.: Badanie wybranych procesów oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2008
 • Janosz-Rajczyk M.: Biologiczne metody usuwania azotu z wybranych wód odpadowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2004
 • Bever J., Stein A., Teichmann H.: Zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Wydawnictwo Projprzem-EKO, Bydgoszcz, 1997
 • Hartmann L.: Biologiczne oczyszczanie ścieków. wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa, 1996
 • Łomotowski J., Szpindor A.: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, Warszawa, 1999
 • Praca zbiorowa: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wydawnictwo PZITS, Poznań, 1997 

Literatura dp przedmiotu OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

 

 1. Praca zbiorowa pod redakcją Janosz-Rajczyk M.: Badanie wybranych procesów oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2008
 2. Sadecka Z.: Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa, 2010
 3. Janosz-Rajczyk M.: Biologiczne metody usuwania azotu z wybranych wód odpadowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2004
 4. Miksch K., Sikora J. (red.): Biotechnologia ścieków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
 5. Bever J., Stein A., Teichmann H.: Zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Wydawnictwo Projprzem-EKO, Bydgoszcz, 1997
 6. Hartmann L.: Biologiczne oczyszczanie ścieków. wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa, 1996
 7. Łomotowski J., Szpindor A.: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, Warszawa, 1999
 8. Praca zbiorowa: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wydawnictwo PZITS, Poznań, 1997 

Literatura do przedmiotu SYSTEMY ZARZADZANIA RYZYKIEM

1.  Jajuga K. (red.): Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa, 2009 

2. Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Wydawnictwo Difin, 2008 

3. Bizon-Górecka J. (red.): Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz, 2007  

4.Kendall R.: Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów; praktyczne podejście do kontrolowania ryzyka, Wydawnictwo K.L.Liber, Warszawa, 2002 

5.Tarczyński T.: Zarządzanie ryzykiem: podstawowe zagadnienia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001  


Zainteresowania naukowe

ścieki

osady ściekowe

Działalnośc naukowa dr hab.inż. Marii Włodarczyk-Makuły, prof. PCz obejmuje zagadnienia inżynierii środowiska i skupia się wokół technologii ścieków i osadów ściekowych. Początkowo ramach współpracy z zakładami przemysłowymi prowadzono badania dotyczące oczyszczania ścieków przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem ścieków pofarbiarskich, z zakładów obróbki metali (potrawienne i poszlifierskie) oraz odsalania wód kopalnianych. Uczestniczyła w badaniach nad możliwością zagospodarowania osadów z przemysłowych oczyszczalni ścieków wraz z weryfikacją wyników badań w warunkach technicznych. Brała udział w badaniach nad oceną oddziaływania składowisk odpadów na środowisko a w szczególności oceną ilościowo-jakościową i modelowaniem matematycznym spływu powierzchniowego ze składowiska. Uczestniczyła w badaniach nad oceną pracy zmiękczalni wody metodą jonitową oraz okresleniem możliwości intensyfikacji procesu nitryfikacji prowadzonej z użyciem osadu czynnego metodami fizycznymi. W 1989r zainteresowała się zagadnieniem oznaczania, obecności i przemian wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku. Zorganizowała pracownię do przygotowania próbek środowiskowych jako etapu wstępnego do chromatograficznej analizy WWA. Opracowała metodykę oznaczania WWA w ściekach. Przeprowadziła badania oddziaływania składowisk odpadów pochodzących z huty żelaza i stali pod kątem oceny możliwości zanieczyszczenia środowiska wodnego przez WWA. Nastepnie prowadziła badania nad określeniem zmian ilościowych WWA w ściekach i osadach w skali technicznej. Przeanalizowała zmiany ilościowe WWA podczas procesów oczyszczania ścieków oraz przeróbki i składowania osadów. Badała wpływ temperatury, warunków świetlnych i obecności mikroorganizmów na trwałość WWA w osadach ściekowych. Przeanalizowała dynamikę wymywania WWA z osadów ściekowych oraz zmiany ilościowe tych związków podczas składowania i wykorzystania osadów do celów rolniczych. Zagadnienie obecności i przemian WWA w środowisku pozostało do dziś wiodącym tematem prac naukowych. Była kierownikiem dwóch projektów badawczych KBN w latach 2000-2005 oraz wykonawcą w projekcie realizowanym w latach 2005-2007. Wyniki badań publikowała w publikacjach o zasięgu miedzynarodowym, krajowym oraz na konferencjach krajowych i zagranicznych (zakładka - Publikacje: www.bg.pcz.pl/apisnb ; http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=16086&lang=pl) oraz strona: https://scholar.google.pl/citations?user=wv-ndYMAAAAJ&hl=pl&oi=ao .


Stopnie naukowe

Dr nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach, 1992

Dr hab. nauk technicznych, Politechnika Częstochowska w Częstochowie, 2008


Odznaczenia

1. Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 2003 r.

2. Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 2008 r.

3. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Nr 126127, 2011 r.


Nagrody

 

 1. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa I stopnia za zorganizowanie konferencji „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska, 1985 r.
 2. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa I stopnia za zorganizowanie konferencji „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska, 1987 r.
 3. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, 1991 r.
 4. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa II stopnia za szczególne osiągnięcia organizacyjne – zorganizowanie konferencji pt. „Uzdatnianie, odnowa i ochrona wód”, 1999 r.
 5. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa II stopnia za szczególne osiągnięcia badawcze w zakresie badań nad przemianami zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w środowisku, 2002 r.
 6. Wyróżnienie Rektora Politechniki Częstochowskiej za zorganizowanie konferencji pt. „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” , 2003 r.
 7. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa II stopnia za cykl publikacji dotyczących występowania w środowisku mikro i makrozanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, 2004 r.
 8. Nagroda Indywidualna Rektora Politechniki Częstochowskiej III stopnia za cykl publikacji dotyczących przemian wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku, 2005 r.
 9. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa III stopnia za cykl publikacji dotyczących przemian wybranych ksenobiotyków w środowisku, 2006 r.
 10. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa II stopnia za cykl publikacji , 2008 r.
 11. Medal 60-lecia Politechniki Częstochowskiej w uznaniu zasług na rzecz Politechniki Częstochowskiej, 2008 r.
 12. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa II stopnia za podręcznik pt.” Badanie wybranych procesów oczyszczanie ścieków i wód odpadowych” pod redakcją M. Janosz-Rajczyk, 2009 r.
 13. Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej za rozprawę habilitacyjną „Zmiany ilościowe WWA podczas oczyszczania ścieków i przeróbki osadów”, 2009 r.
 14. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa II stopnia za cykl publikacji 2010 r.
 15. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa III stopnia za zorganizowanie konferencji „ Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, 2010 r.
 16. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa III stopnia za prace w Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej, 2010 r.
 17. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa III stopnia za prace w Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej, 2011 r.
 18. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa III stopnia za wniesienie wkładu w innowacyjne kształcenie kadr poprzez promowanie prac dyplomowych umożliwiających współpracę przedsiębiorstw z uczelnią realizowanych w ramach studiów podyplomowych „Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie” (PO KL), 2011 r.
 19. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa II stopnia za cykl publikacji nt. przemian wybranych mikrozanieczyszczeń w ściekach, osadach ściekowych i osadach dennych, 2011 r.
 20. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa III stopnia za prace w Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej, 2012 r.
 21. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa II stopnia za zorganizowanie konferencji „ Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, 2012 r.
 22. Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, 2012 r.
 23. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej Zespołowa III stopnia za prace w Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej, 2013 r.
 24. Indywidualna nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej za monografię "Wybrane mikrozanieczyszczenia organiczne w wodach i glebach", Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 104, 2013 
 25. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej za prace w Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej, 2014 r.
 26. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa za zorganizowanie konferencji " Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka" 2014 r. 
 27. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej za prace w Rektorskiej Komisji MIeszkaniowej, 2015r.
 28. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa za zorganizowanie konferencji "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", 2015 r.
 29. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej za monografię "Physical and Chemical phates of organic micropollutants, Scholar-Press, 2015, ISBN 978-3-639-85930-0, 2016 r.

 


Publikacje

Rok 2017

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., The Effectiveness in the Removal of PAHs from Aqueous Solutions in Physical and Chemical Processes: A Review, Polycyclic Aromatic Compounds, Taylor & Francis, DOI:10.1080/10406638.2015.1105828, 292-313

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Effectiveness in the Removal of Organic Compounds from Municipal Landfill Leachate in Integrated Membrane Systems: Coagulation – NF/RO, Polycyclic Aromatic Compounds, Taylor & Francis, DOI:10.1080/10406638.2016.1138971, 1-20

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Skowron-Grabowska B., PAHs removal from municipal landfill leachate using an integrated membrane system in aspect of legal regulations, Desalination and Water Treatment, Taylor & Francis, Vol.69, DOI:10.5004/dwt.2017.20241, 335-343

Włodarczyk-Makuła M., Iinfluence of selected organic micropollutants on organisms, Civil and Environmental Engineering Reports, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, ISSN 2080-5187, 24(1), 83-97

Macherzyński B., Ładyga E., Włodarczyk-Makuła M., Pękała W., Comparison of parameters co-fermentation process of municipal sewage sludge with excess sewage sludge from treated coking wastewater, Technical Transaction, Environmental Engineering , 4, 155-163

Kozak J., Włodarczyk-Makuła M., Alternatywne źródła rodników hydroksylowych w utlenianiu zanieczyszczeń organicznych, Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków, III edycja Konferencji "Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka-Startup-Przemysł" 23-24 maja 2017 r., Kraków, , 87-88

Tchórzewska-Cieślak B., Włodarczyk-Makuła M., Rak J., Safety analysis of the wastewater treatment process in the field of organic pollutants including PAHs, Desalination and Water Treatment, Taylor & Francis, doi:10.5004/dwt.2017.20644, 72, 146–155

Włodarczyk-Makuła M., Mikrozanieczyszczenia "Emerging Contaminants" w środowisku wodnym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, ISBN 978-83-947793-0-6, , 59-69

Sobczak P., Chaba P., Włodarczyk-Makuła M., Zanieczyszczenie wód powierzchniowych farmaceutykami, Politechnika Białostocka, Białystok, VI Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria Środowiska – młodym okiem”, , 37

Sobczak P., Chaba P., Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Pharmaceuticals in a surface water, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, ISBN 978-83-65596-23-9, 45-56

Kozak J., Włodarczyk-Makuła M., Removal of organic micro-pollutants, include PAHs from effluents from wastewater treatment plant using membrane processes – overview, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, ISBN 978-83-65596-23-9, 57-68

Rok 2016

Warężak T., Włodarczyk-Makuła M., Sadecka Z., Accumulation of PAHs in plants from vertical flowconstructed wetland, Desalination and Water Treatment, Taylor & Francis, Vol. 57 Nr 3, 1273-1285

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Mielczarek K., Bohdziewicz J., Włóka D., The Use of Reverse Osmosis in the Removal of PAHs from Municipal Landfill Leachate, Polycyclic Aromatic Compounds, Taylor & Francis, 36, 20-39

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Turek A., Obstój A., Removal of PAHs from coking wastewater during photodegradation process, Desalination and Water Treatment, Taylor & Francis, Vol. 57 Nr 3, 1262-1272

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Bajdur W.M., Effect of catalytic oxidation for removal of PAHs from aqueous solution, Desalination and Water Treatment, Taylor & Francis, Vol. 57 Nr 3, 1286-1296

Sadecka Z., Myszograj S., Sieciechowicza A., Płuciennik-Koropczuka E., Włodarczyk-Makuła M., Impact of selected insecticides on the anaerobic stabilization of municipal sewage sludge, Desalination and Water Treatment, Taylor & Francis, Vol. 57 Nr 3, 1213-1222

Popenda A., Włodarczyk-Makuła M., The application of biosurfactants into removal of selected micropollutants from soils and sediments, Desalination and Water Treatment, Taylor & Francis, Vol. 57 Nr 3, 1255-1261

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., The ability to remove the priority PAHs from water during coagulation process including risk assessment, Desalination and Water Treatment, Taylor & Francis, Vol. 57 Nr 3, 1297-1309

Włodarczyk-Makuła M., Persistence of two-, three- and four-ring of PAHs in sewage sludge deposited in different light conditions, Desalination and Water Treatment, Taylor & Francis, Vol. 57 Nr 3, 1184-1199

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Skowron-Grabowska B., Starostka-Patyk M., Degradation of PCBs in sewage sludge during methane fermentation process concerning environmental management, Desalination and Water Treatment, Taylor & Francis, Vol. 57 Nr 3, 1163-1175

Bajdur W.M., Włodarczyk-Makuła M., Idzikowski A., A new synthetic polymers used in removal of pollutants from industrial effluents, Desalination and Water Treatment, Taylor & Francis, Vol. 57 Nr 3, 1038-1049

Włodarczyk-Makuła M., Zagrożenie zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami ropopochodnymi, LAB – Laboratoria Aparatura Badania, Roble Sp. z o.o., 1, 12-16

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Catalytic oxidation of PAHs in wastewater, Civil and Environmental Engineering Reports, Zielona Góra, 20(1), 179-190

Popenda A., Włodarczyk-Makuła M., Sediments contamination with organic micropollutants: current state and perspectives, Civil and Environmental Engineering Reports, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 21(2), 89-107

Nowak R., Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Grabczak K., Porównanie efektywności procesów podczyszczania odcieków składowiskowych, Rocznik Ochrona Środowiska, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin, 18, 120–131

Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Nowak R., Wpływ sposobu stabilizacji chemicznej na zmiany form Zn i Cu w osadach przefermentowanych, Rocznik Ochrona Środowiska, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin, 18, 790–800

Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Effect of zeolite addition on nitrogen and phosphorus balance during methane digestion of sewage sludge, ASSM2016 - INTENATIONAL CONFERENCE OD ADVANCES IN SEWAGE SLUDGE MANAGEMENT „THE BIODEGRADABLE WASTE IN CIRCULAR ECONOMY”, Institute of Environmental Engineering, University of Technology, Czestochowa - Cracow, , 259-262

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Comparison of selected heavy metals leachability from soil amended with sewage sludge stabilised with CaO or H2O2, ASSM2016 - INTENATIONAL CONFERENCE OD ADVANCES IN SEWAGE SLUDGE MANAGEMENT „THE BIODEGRADABLE WASTE IN CIRCULAR ECONOMY”, Institute of Environmental Engineering, University of Technology, Czestochowa - Cracow, , 263-266

Kozak J., Włodarczyk-Makuła M., Ogólna charakterystyka metod biologicznej kontroli jakości środowiska, LAB – Laboratoria Aparatura Badania, Roble Sp. z o.o., 4, 22-27

Włodarczyk-Makuła M., Influence of chromium ions on effectiveness degradation of low-molecule PAHs in sewage sludges, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 4, 455-467

Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Effect of silicates on methane digestion of sewage sludge, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 4, 493-502

Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Nowak R., Trends in Regulations Concerning Permissible Micropollutants Concentrations in Sewage Sludge And Organic Fertilizers used in Agriculture, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 25th Central European Conference ECOpole’16 - Zakopane, , 106

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Skowron-Grabowska B., Removal of PAHs from municipal landfill leachate in an integrated membrane system, Desalination for the Environment: Clean Water and Energy 22–26 May 2016, Rome, Italy, European Desalination Society, , 293-294

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Starostka-Patyk M., Assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) pollution in soils along transport communication routes, 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport ICALT, 1-3 czerwca 2016, Kraków, , 303-308

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Konieczny K., Efektywność oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w procesie nanofiltracji (NF), XI Scientific Conference Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, 15 - 18 czerwca 2016 r. Zakopane, , 47

Rok 2015

Gąsecka M., Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., Drzewiecka K., Phytoremediation of PAH-Contaminated Areas, Book Title: Bioremediation, Book Subtitle: Management of Environmental Contaminants, Springer International Publishing Switzerland, Print ISBN 978-3-319-10394-5, Online ISBN 978-3-319-10395-2, Vol. 1., Part IV, 295-308

Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., Quantitative Changes of PAHs in Water and in Wastewater during Treatment Processes, Book Title: Wastewater Treatment, Book Subtitle: Occurrence and Fate of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), Series Editor: Amy J. Forsgren, Taylor&Francis Group Boca Raton - London - New York, A Series, 47-70

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Bohdziewicz J., Mielczarek K., Włóka D., Usuwanie rakotwórczych WWA ze ścieków przemysłowych w układzie zintegrowanym: koagulacja i odwrócona osmoza, Instal, 3, 58-62

Włodarczyk-Makuła M., Unieszkodliwianie pozostałości pestycydów w procesach fizyczno-chemicznych, Laboratoria Aparatura Badania, 2, 10-14

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Panasiuk D., Analiza ilościowo- jakościowa wody pobieranej do uzdatniania ze zbiornika Goczałkowice w latach 1990-2013, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 62, 1, 323-338

Szymański K., Włodarczyk-Makuła M., Interdyscyplinarny charakter chemii sanitarnej, Rocznik Ochrona Środowiska, Annual set the Environment Protection, 17, 540-559

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Ocena możliwości unieszkodliwiania osadów koksowniczych w procesie fermentacji metanowej, Rocznik Ochrona Środowiska, Annual set the Environment Protection, 17, 1142-1161

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Bilans WWA w osadach podczas fermentacji, Materiały konferencyjne II konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria i kształtowanie środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, , 97-98

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Stabilnośc wody po procesie koagulacji z zastosowaniem koagulantów glinowych, Materiały konferencyjne II konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria i kształtowanie środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, , 110-111

Nowak R., Włodarczyk-Makuła M., Wykorzystanie złóż tarczowych do usuwania azotu amonowego w warunkach ograniczonego dostępu tlenu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego Nr 159, Inżynieria Środowiska - 39, Zielona Góra, 39, 75-88

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Fotoliza wybranych WWA w roztworach wodnych, Materiały konferencyjne II konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria i kształtowanie środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, , 155-156

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Katalityczne utlenianie WWA w ściekach, Materiały konferencyjne II konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria i kształtowanie środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, , 157-158

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Effectiveness of priority PAH removal in a water coagulation process, Water Science & Technology: Water Supply, IWA Publishing London UK, DOI: 10.2166/ws.2015.023, 15.4, 683-692

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Henclik A., Bajdur W.M., Gospodarka odciekami na składowiskach odpadów komunalnych, Nauka i Przemysł – lubelskie spotkania studenckie, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISBN 978-83-939465-4-9, 285-288

Włodarczyk-Makuła M., Rola rodników hydroksylowych w utlenianiu mikrozanieczyszczeń organicznych, LAB – Laboratoria Aparatura Badania, Roble Sp. z o.o., 3, 6-9

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Ustalenie optymalnego czasu trwania procesu koagulacji, Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców.1, Wydawca Creativetime, Kraków, ISBN: 978-83-63058-46-3, Tom 2, 359-364

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Nowacki M., Charakterystyka jakości wody przeznaczonej do uzdatniania z uwzględnieniem WWA, Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców.1, Wydawca Creativetime, Kraków, ISBN: 978-83-63058-46-3, Tom 2, 365-370

Włodarczyk-Makuła M., Charakterystyka substancji priorytetowych dla środowiska wodnego, LAB – Laboratoria Aparatura Badania, Roble Sp. z o.o., 4, 24-30

Włodarczyk-Makuła M., Physical and chemical fates of organic micropollutants, Scholar Press, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Germany, ISBN: 978-3-639-85930-0, 103 str.

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Oczyszczanie ścieków przemysłowych w obiegu zamkniętym zgodnie z zasadą „zero odpadów”, INNOWACJE SPOŁECZNE, ŚRODOWISKOWE, TECHNOLOGICZNE pod redakcją Joanny Kulczyckiej, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, ISBN 978-83-62922-49-9, , 166-177

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Treatment of industrial wastewater in accordance to “zero waste” strategy, Acta Innovations, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Warszawa, ISSN 2300-5599, 16, 5-11

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Fotoliza WWA w roztworach wodnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego Nr 157, Inżynieria Środowiska - 37, Zielona Góra, 157/37, 69-79

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Efektywność rozkładu WWA w roztworach wodnych o różnych wartościach pH pod wpływem promieniowania UV, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Vol.18, 3, 343-357

Włodarczyk-Makuła M.,Turek A., Obstój A., Efektywność fotodegradacji WWA w ściekach koksowniczych, Ekologia i Technika, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, 6, 354

Nowak R., Włodarczyk-Makuła M., Mamzer E., Ryzyko środowiskowe i zdrowotne wynikające ze stosowania środków ochrony roślin, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1, 51-63

Włodarczyk-Makuła M., Kumulacja WWA i związków chloroorganicznych w wodach powierzchniowych, LAB – Laboratoria Aparatura Badania, Roble Sp. z o.o., 6, 28-34

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Wpływ czasu promieniowania UV na rozpad WWA w ściekach przemysłowych, Technologia Wody, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 6, 88-93

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Ładyga E., Pękała W., Kinetyka rozkładu WWA w osadach ściekowych w warunkach beztlenowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Tom.18, Nr 4, 437-448

Rok 2014

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Mielczarek K., Bohdziewicz J., Comparison of the retention of selected PAHs from municipal landfill leachate by RO and UF processes, Desalination and Water Treatment, DOI:10.1080/19443994.2014.887451, 52 (19-21), 3889-3897

Mielczarek K., Bohdziewicz J., Włodarczyk-Makuła M., Smol M., Comparison of post-process coke wastewater treatment effectiveness in integrated and hybrid systems that combine coagulation, ultrafiltration, and reverse osmosis, Desalination and Water Treatment, DOI:10.1080/19443994.2014.887500, 52 (19-21), 3879-3888

Mielczarek K., Bohdziewicz J., Włodarczyk-Makuła M., Smol M., Modeling performance of commercial membranes in the low-pressure filtration coking wastewater treatment based on mathematical filtration models, Desalination and Water Treatment, DOI:10.1080/19443994.2014.884745, 52 (19-21), 3743-3752

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B., Comparison of effectiveness of coagulation with aluminum sulfate and pre-hydrolyzed aluminum coagulants, Desalination and Water Treatment, DOI:10.1080/19443994.2014.888129, 52 (19-21), 3843-3851

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A., Desorption of PAHs from solid phase into liquid phase during co-fermentation of municipal and coke sewage sludge, Desalination and Water Treatment, DOI:10.1080/19443994.2014.887450, 52 (19-21), 3859-3870

Włodarczyk-Makuła M., Chromium as an inhibitor of PAHs degradation in deposed sewage sludge, Desalination and Water Treatment, DOI:10.1080/19443994.2014.883771, 52 (19-21), 3672-3679

Włodarczyk-Makuła M., Zakresy analiz WWA w elementach środowiska, LAB Laboratoria Aparatura Badania, 1, 38-42

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Usuwanie ubocznych produktów utleniania i dezynfekcji wody, Ekologia i Technika, Vol.XXII, nr 1, 11-17

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Oznaczanie wybranych związków organicznych z listy substancji priorytetowych, Monografia „Chromatografia jonowa 2014" Wydawnictwo PAN Zabrze, , 263-276

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Assessment of suitability of selected pre-hydrolyzed coagulants, III Young Scientists Conference, World Water Day, Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu, , 103

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Usuwanie wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z wody w procesie koagulacji, Monografia Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 4, 593-607

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Bohdziewicz J., Mielczarek K., Włóka D., Zastosowanie koagulacji oraz odwróconej osmozy do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych, Monografia Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 4, 747-759

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Usuwanie 3-pierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze ścieków przemysłowych w procesie katalitycznego utleniania, Monografia Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 4, 912-921

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Usuwanie wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z wody w procesie koagulacji, EKO-DOK 2014 – książka streszczeń, VI Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki, Politechnika Wrocławska, Wrocław, , 34

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Bohdziewicz J., Mielczarek K., Włóka D., Zastosowanie koagulacji oraz odwróconej osmozy do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych, EKO-DOK 2014 – książka streszczeń, VI Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki, Politechnika Wrocławska, Wrocław, , 42

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Usuwanie 3-pierścieniowych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze ścieków przemysłowych w procesie katalitycznego utleniania, EKO-DOK 2014 – książka streszczeń, VI Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki, Politechnika Wrocławska, Wrocław, , 47-48

Włodarczyk-Makuła M., Czynniki wpływające na bezpieczeństwo wykonania analiz WWA, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy zastosowaniu substancji chemicznych w pracy" Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ,

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Bohdziewicz J., Mielczarek K., The use of integrated mambrane systems in the removal of selected pollutants from pre-treated wastewater in coke plant, Monographs of the Environmental Engineering Committee Polish Academy of Sciences, Warsaw-Gliwice, Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, ISBN 978-83-63714-18-5, 119, 143-152

Sieciechowicz A., Sadecka Z., Myszograj S., Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Turek A., Occurrence of heavy metals and PAHs in soil and plants after application of sewage sludge to soil, Desalination and Water Treatment, Taylor & Francis, DOI: 10.1080/19443994.2014.922292, 52 (19-21), 4014-4026

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A., Degradacja WWA podczas kofermentacji osadów komunalnych z koksowniczymi, Materiały Konferencji Młodych Naukowców "Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki" Nauki Inżynieryjne (inżynieria środowiska), Wydawca Creativetime, Kraków, 5, 70-77

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B.,, Porównanie skuteczności koagulacji objętościowej i kontaktowej w warunkach technicznych, Materiały Konferencji Młodych Naukowców "Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki" Nauki Inżynieryjne (inżynieria środowiska), Wydawca Creativetime, Kraków, 5, 55-61

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Włóka D., Usuwanie kancerogennych WWA z odcieków składowiskowych w procesie ultrafiltracji , Materiały Konferencji Młodych Naukowców "Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki" Nauki Przyrodnicze (środowisko, biologia), Wydawca Creativetime, Kraków, 8, 212-218

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B., Zastosowanie procesu koagulacji do usuwania 4-pierścieniowych węglowodorów aromatycznych z wody, Dokonania Młodych Naukowców Nauki Przyrodnicze i Inżynieryjne – Red.Wyd.: Marcin Kuczera, Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime, Kraków, ISSN 2300-4436, (1/2014) nr 2, 332-336

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A., Wpływ osadów koksowniczych na proces fermentacji surowych osadów komunalnych, Dokonania Młodych Naukowców Nauki Przyrodnicze i Inżynieryjne – (1/2014) Nr 2, Red.Wyd.: Marcin Kuczera, Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime, Kraków, ISSN 2300-4436, (1/2014) Nr 2, 346-350

Szymański K., Włodarczyk-Makuła M., "Badania z zakresu chemii sanitarnej". Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami, Studia z zakresu inżynierii, praca pod red. M. Kwietniewskiego, J. P, Wydawca Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa , 85, 253-269

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Włóka D., Usuwanie związków organicznych ze środowiska wodnego w procesie adsorpcji, Dokonania Młodych Naukowców Nauki Przyrodnicze, inżynieryjne, ekonomiczne, społeczne i humanistyczne, praca pod red. M. Kuczera, K. Piech, Wydawca Creativetime, Kraków, ISSN 2300-4436, 3, 288-293

Włodarczyk-Makuła M., Trwałość wybranych WWA w osadach ściekowych deponowanych w środowisku, LAB Laboratoria Aparatura Badania, 3, 26-28+58

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Włóka D., Nowe trendy w fitoremediacji gleb skażonych związkami organicznymi, Konferencja Nauka i Przemysł – lubelskie spotkania studenckie, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin , ISBN 978-83-939465-0-1, 68-70

Popenda A., Włodarczyk-Makuła M., Zastosowanie biosurfaktantów do usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń z gleb i osadów dennych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, XII Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka" pod red. M. Włodarczyk-Makuły, 71, 63

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Bajdur W., Efektywność usuwania WWA z roztworów wodnych w zależności od rodzaju katalizatora, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, XII Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka" pod red. M. Włodarczyk-Makuły, 71, 78

Bajdur W., Włodarczyk-Makuła M., Idzikowski A., Nowe polimery syntetyczne stosowane w usuwaniu mikrozanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, XII Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka" pod red. M. Włodarczyk-Makuły, 71, 22

Warężak T., Włodarczyk-Makuła M., Sadecka Z., Kumulacja WWA w hydrofitowych oczyszczalniach typu VF-CW, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, XII Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka" pod red. M. Włodarczyk-Makuły, 71, 79

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Skowron-Grabowska B., Starostka-Patyk M., Degradacja PCB w osadach przemysłowych w procesie fermentacji z uwzględnieniem zarządzania środowiskiem, XII Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka" pod red. M. Włodarczyk-Makuły, 71, 53

Włodarczyk-Makuła M., Trwałość 2-,3- i 4-pierścieniowych WWA w osadach ściekowych deponowanych w różnych warunkach świetlnych, XII Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka" pod red. M. Włodarczyk-Makuły, 71, 85

Włodarczyk-Makuła M., Wybrane związki endokrynnie aktywne EDC w środowisku wodnym, LAB Laboratoria Aparatura Badania, 5, 20-25

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Analiza zmian ilościowych WWA w procesie fermentacji osadów ze ścieków koksowniczych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 8, 325-329

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Włóka D., Adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from aqueous solutions on different sorbents, Civil and Environemental Engineering Reports, ISSN 2080-5187, 13 (2), 87-96

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., The coagulant type influence on removal efficiency of 5- and 6-ring PAHs during water coagulation process, Civil and Environemental Engineering Reports, ISSN 2080-5187, 13 (2), 63-73

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Włóka D., The Effectiveness of Adsorption of carcinogenic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) on mineral and organic sorbents, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, ISSN 1895-3794, 1 (10), 5-16

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Wpływ wybranych koagulantów glinowych wstępnie zhydrolizowanych na poprawę jakości uzdatnianej wody, Rocznik Ochrony Środowiska, 16,

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A., Efektywność usuwania wybranych WWA ze ścieków przemysłowych podczas utleniania, Rocznik Ochrony Środowiska, 16,

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Ustalenie optymalnego czasu trwania procesu koagulacji, Materiały Konferencji Młodych Naukowców "Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki", Wydawca Creativetime, Kraków, VII Edycja, 53

Włodarczyk-Makuła M., Stability of selected PAHs In sewage sludge, Civil and Environmental Engineering Reports, Zielona Góra, ISSN 2080-5187, 14 (3), 95-105

Włodarczyk-Makuła M., Turek A., Obstój A., Wpływ promieniowania UV na zmiany stężenia benzo-fluorantenów w ściekach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego Nr 153, Inżynieria Środowiska - 33, Zielona Góra, ISSN 1995-7323, 33, 100-109

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wpływ składu osadów na zmiany ilościowe małocząsteczkowych WWA w procesie fermentacji, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Tom 17, nr 4, 533-545

Rok 2013

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Sperczyńska E., Turek A., Changes in concentration of total organic carbon in water during treatment processes , Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., "Technologia wody" - miesięcznik, ISSN 2080-1467, 1, 14-17+23

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Dąbek L., Ozimina E., Związki organiczne oznaczane jako AOX w uzdatnianej wodzie, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, vol. 16, nr 1, 69-79

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Zastosowanie metod instrumentalnych do oceny chemizmu wód opadowych w województwie śląskim, Monografia „Chromatografia jonowa 2013" Wydawnictwo PAN Zabrze, ,

Obstój A., Włodarczyk-Makuła M., Wstępne badania fotodegradacji WWA w ściekach, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, XI Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", 69, 60

Włodarczyk-Makuła M., Wierzbicka M., Warunki biodegradacji WWA w środowisku wodnym, Laboratoria Aparatura Badania, vol. 18, nr 3, 28 -32

Wierzbicka M., Włodarczyk-Makuła M., Łyko O., Usuwanie związków organicznych ze ścieków w procesie sorpcji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, XI Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", 69, 79

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Usuwanie WWA z roztworów wodnych w procesie katalitycznego utleniania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, XI Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", 69, 77

Smol M., Włodarczyk-Makuła M., Mielczarek K., Bohdziewicz J., Retencja wybranych WWA z odcieków ze składowiska odpadów komunalnych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, XI Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", 69, 70

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B., Porównanie efektywności koagulacji siarczanem glinu i koagulantami glinowymi wstępnie zhydrolizowanymi, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, XI Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", 69, 56

Nowak R., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Ocena ryzyka środowiskowego i zdrowotnego wynikającego ze stosowania pestycydów, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, XI Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", 69, 58

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Turek A., Nowacka A., Ocena możliwości kofermentacji osadów koksowniczych z komunalnymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, vol. 30, 79-91

Mielczarek K., Bohdziewicz J., Włodarczyk-Makuła M., Smol M., Modeling performance of commercial membranes in the low-pressure filtration coking wastewater treatment based on the assumptions of the relaxation model and hydraulic filtration resistance model, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, XI Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", 69, 55

Włodarczyk-Makuła M., Obstój A., Fotodegradacja wybranych ksenobiotyków organicznych, Laboratoria Aparatura Badania, vol. 18, nr 3, 20-27

Włodarczyk-Makuła M., Chromium as an inhibitor of PAHs degradation in deposed sewage sludge, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, XI Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", 69, 81

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A., Bilans WWA w osadach podczas kofermentacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, XI Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", 69, 53

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Monitoring of PAHs in water during preparation processes, Polycyclic Aromatic Compounds, 33, 430-450

Włodarczyk-Makuła M., Innowacyjne systemy oczyszczania ścieków i uzdatniania wody – przekrój najlepszych dostępnych technologii i patentów, Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON - Materiały konferencyjne Abrys, Poznań, , 114-126

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Analiza zmian stężeń WWA podczas fermentacji osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem, Tuchola, Konferencja Naukowa "Gospodarka Wodno-Ściekowa i Odpadowa Miast i Wsi" , , 51-52

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Removal of priority PAHs from coking wastewater, Civil and Environmental Engineering Reports, 10, 139-147

Włodarczyk-Makuła M., Wybrane mikrozanieczyszczenia organiczne w wodach i glebach, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Częstochowa/Warszawa, ISBN: 978-83-63714-03-1, 104, 1-283

Rok 2012

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M. , Zmiany absorbancji w nadfiolecie (UV254) w wodzie w procesach uzdatniania , LAB Laboratoria Aparatura Badania, ISSN-1427-5619, 1, 28-31

Smol M., Włodarczyk-Makuła M. , Wstępne usuwanie WWA ze ścieków koksowniczych, LAB Laboratoria Aparatura Badania, ISSN-1427-5619, 1, 44-47

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. , Przygotowanie próbek cieczy osadowych (przemysłowych) do oznaczania WWA, LAB Laboratoria Aparatura Badania, ISSN-1427-5619, 2, 27-30

Włodarczyk-Makuła M. , Half-Life of Carcinogenic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Stored Sewage Sludge, Archives of Environmental Protection, Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, Zabrze, ISSN 2083-4772, Vol.38, No 2, 33-44

Turek A., Włodarczyk-Makuła M., Utlenianie małocząsteczkowych WWA w ściekach przemysłowych, LAB Laboratoria Aparatura Badania, ISSN-1427-5619; , 3, 14-17

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M. , The Analytical Experiments of Determination of PAHs in Contaminated Matrices, Politechnika Lubelska, Lublin, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk, IV Kongres Inżynierii Środowiska, Tom II, ISBN 978-83-89293-17-6, vol.100, 257-265

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Nowacka A. , Simplification of the procedure of preparing samples for PAHs and PCBs determination, Archives of Environmental Protection, Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, Zabrze, ISSN 2083-4772, Vol.38, No 4, 23-33

Smol M., Włodarczyk-Makuła M. , Effectiveness in the removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from industrial wastewater by ultrafiltration technique, Archives of Environmental Protection, Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, Zabrze, ISSN 2083-4772, Vol.38, No 4, 49-58

Włodarczyk-Makuła M., Turek A., The use of hydrogen dioxide to remove PAHs from industrial wastewater, Politechnika Lubelska, Lublin, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska, Polska Akademia Nauk, IV Kongres Inżynierii Środowiska, Tom I, ISBN 978-83-89293-18-3, vol.99, 349-357

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Macherzyński B. , Zmiany stężenia azotu amonowego i azotanowego podczas uzdatniania wody w Zakładzie Uzdatniania Wody Goczałkowice , Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, Zeszyty Naukowe Nr 145, Seria : Inżynieria Środowiska Nr 25, ISSN 18957323, 145/25, 46-55

Turek A., Włodarczyk-Makuła M. , Usuwanie WWA (C13-C16) ze ścieków przemysłowych z wykorzystaniem ditlenku diwodoru , Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, Zeszyty Naukowe Nr 145, Seria : Inżynieria Środowiska Nr 25, ISSN 18957323, 145/25, 56-64

Smol M., Włodarczyk-Makuła M. , The use of reverse osmosis in the removing of PAHs from municipal landfill leachate, Conference Advances in Sustainable sewage sludge Management ASSM, Politechnika Częstochowska, Book of extended abstracts, , 98

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M. , Quantitative changes of PAHs in water during preparation processes, Conference Advances in Sustainable sewage sludge Management ASSM, Politechnika Częstochowska, Book of extended abstracts, , 69

Rok 2011

Włodarczyk-Makuła M. , Application of UV-rays in removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from treated wastewater, Journal of Environmental Science and Health, Part A, Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, Copyright Taylor & Francis Group, ISSN 1093-4529, vol.46 Issue 3, 248-257

Włodarczyk-Makuła M. , Zmiany ilościowe WWA w ściekach oczyszczonych podczas utleniania, Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska, ISSN 1506-218X, Koszalin, Tom 13, 1093-1104

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Panasiuk D. , Charakterystyka jakości wody zasilającej Zakład Uzdatniania Wody GO-CZA I w Goczałkowicach, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” - streszczenia, 26-28 październik 2011r. , Częstochowa ISBN 978-83-7193-511-4, Konferencje 67, 32

Włodarczyk-Makuła M., Kalaga K., Kipigroch M., Smol M. , WWA w surowych ściekach koksowniczych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” - streszczenia, 26-28 październik 2011r. , Częstochowa ISBN 978-83-7193-511-4, Konferencje 67, 33

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M. , Oznaczanie WWA w osadach ze ścieków koksowniczych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” - streszczenia, 26-28 październik 2011r. , Częstochowa ISBN 978-83-7193-511-4, Konferencje 67, 34

Włodarczyk-Makuła M. , Zmiany ilościowe WWA w osadach podczas fermentacji w obecności siarczanów, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” - streszczenia, 26-28 październik 2011r. , Częstochowa ISBN 978-83-7193-511-4, Konferencje 67, 80

Włodarczyk-Makuła M. , Behaviour of PAHs during sewage sludge fermentation in the presence of sulphate and nitrate , Desalination and Water Treatment, Science and Engineering, 1944-3994/1944-3986 © 2011 Desalination Publications, Balaban, 36 Walcott Valley Dr, Hopkinton, MA 01748, USA , Volume 33 Issues 1-3, 178-184

Smol M.,Włodarczyk-Makuła M. , Możliwości usuwania WWA ze ścieków w procesach fizyczno-chemicznych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, Zeszyty Naukowe 141, Seria : Inżynieria Środowiska nr 21, ISSN 18957323, 141/21, 87-97

Włodarczyk-Makuła M., Degradation of PAHs in sewage sludge during fermentation process, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, Civil and Environmental Engineering Reports, ISSN 2080-5187, 6, 137-145

Włodarczyk-Makuła M., Kalaga K., Kipigroch M., Smol M. , Determination of PAHs in Coke Wastewater , Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISSN 15053695, vol.14, no.3, 267-274

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Panasiuk D. , Charakterystyka wybranych parametrów jakości wody (GO-CZA I) zasilającej ZUW Goczałkowice , Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Vol.14, No 4, 385-396

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M. , Ekstrakcja WWA z osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Vol.14, No 4, 333-343

Włodarczyk-Makuła M. , Trwałe zanieczyszczenia organiczne w aspekcie Konwencji Sztokholmskiej, Inżynieria Środowiska, Zeszyty Naukowe Nr 144, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, ISSN 18957323, 24, 70-80

Rok 2010

Włodarczyk-Makuła M., Partition of pahs between solid phase and liquid phase during sewage sludge digestion, In Proceedings of the 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, , 301-306

Włodarczyk-Makuła M., The losses of pahs in sewage sludge deposite in different light conditions, In Proceedings of the 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, , 307-311

Włodarczyk-Makuła M., Decrease of pahs content in wastewater during desinfection process, In Proceedings of the 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, , 312-316

Włodarczyk-Makuła M. , Changes of PAHs in Sewage Sludge in Small Treatment Plants during Digestion Processes, Polish Journal of Environmental Studies, Series of Monographs, Vol.2, 230-234

Włodarczyk-Makuła M., Comparison of Biotic and Abiotic Changes of PAHs in Soil Fertilized with Sewage Sludge, Publication of Middle Pomeranian Scientific Society of The Enviroment Protection, Koszalin, Poland, Volume 12, 559-573

Włodarczyk-Makuła M. , Ilościowe zmiany WWA w osadach i cieczach nadosadowych podczas fermentacji prowadzonej w warunkach denitryfikacji, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 4, 311-319

Rok 2009

Włodarczyk-Makuła M. , Changes in the Concentration of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Sewage Sludge Deposit under Various Temperatures, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.18, No.2B, 136-138

Nowak R., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Leaching of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Mechanically Activated Fly Ashes , Polish Journal of Environmental Studies, Vol.18, No.2B, 152-154

Włodarczyk-Makuła M. , The removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from wastewater by ultaviolet rays, Proceedings of the 2 nd International CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, Greece, ISBN 978-960-6865-09-1, 1373-1377

Włodarczyk-Makuła M. , The comparison of PAHs changes content in sewage sludge and supernatants under redox conditions, Proceedings of the 2 nd International CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, Greece, ISBN 978-960-6865-09-1, 1409-1413

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M. , Heavy metals speciation in sewage sludge stabilized with fenton`s reagent, 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering Stationary; Instytute of Chemical and Environmental Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, ISBN 978-80-227-3072-3, 219/1-5

Nowak R., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Wymywanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z popiołów lotnych aktywowanych mechanicznie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” - streszczenia, 28-30 kwietnia 2009r. , Częstochowa ISBN 978-83-7193-416-2, 64, 48

Włodarczyk-Makuła M., Zmiany ilościowe WWA w osadach deponowanych w różnych warunkach temperaturowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” - streszczenia, 28-30 kwietnia 2009r. , Częstochowa ISBN 978-83-7193-416-2, 64, 49

Rok 2008

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Lead and cadmium behaviour in soil amended with sewage sludge, 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering Stationary, , 64

Włodarczyk-Makuła M., Recoveries of PAHs from wastewater and from sewage sludge, 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering Stationary, , 65

Włodarczyk-Makuła M., Inhibitation of PAHs degradation process in sewage sludge by chromium, 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering Stationary, , 66

Włodarczyk-Makuła M. , PAHs balance in solid and liquid phase of sewage sludge during fermentation process, Journal of Environmental Science and Health, Part A, volume 43, issue 14, 1602-1609

Włodarczyk-Makuła M., Preparation of wastewater samples for GC-MS analysis of PAHs, Archives of Environmental Protection, Polish Academy of Sciences, vol.34, no.3, 259-264

Janosz-Rajczyk M. (red.), Jasiński R., Kipigroch K., Nowak R., Popenda A., Sperczyńska E., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M. , Badania wybranych procesów oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ,

Rok 2007

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M.,, The impact of sludges added to the soil on the changes of selected organic pollutants, Polish Journal of Environmental Studies, 2A, 682-685

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M.,, The influence of sewage sludge added to the soil of leaching of polichlorinated bifenyls and organic halogens, 34rd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, (pełny tekst CD-ROM), Tatranske Matliare, Slovakia, , 192

Włodarczyk-Makuła M., , Quantitative and qualitative analysis of PAHs in sewage sludge enrichment of standard mixture, 34rd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, (pełny tekst CD-ROM), Tatranske Matliare, Slovakia, , 193

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M.,, The impact of liming of stabilised sewage sludge on leaching of carcinogenic organic compounds, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Environmental Protection into the Future, Ed. by J.Bień, W.Nowak, , 421-425

Włodarczyk-Makuła M., , PAHs balance in sewage sludge and in supernatants during fermentation process,, Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering Planning and Economics, Ed.by A.Kungolos, K.Aravossis, A. Karagiannidis and D.Samaras, 1, 309-314

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M.,, The impact of sewage sludges added to the soil on leaching of PAHs and AOX, Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering Planning and Economincs, Ed. by A.Kungolos, K.Aravossis, A.Karagiannidis, D.Samaras, 1, 470-474

Włodarczyk-Makuła M., , Zmainy ilościowe WWA podczas oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Monografie 126, ,

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M. , Wpływ wapnowania osadów na ługowanie wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Tom 10, nr 3, 217-229

Rok 2006

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Changes of PAHs Concentration in Sewage Sludge Modified by ZnCl2, , Archives of Environmental Protection, 32, 3, 83-96

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Leaching of aromatic Hydrocarbons from soil amended with sewage sludge, Proceedings 33rd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, (pełny tekst CD-ROM), Tatranske Matliare, Slovakia , ISBN 80-227-2409-2,

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Fates of PAHs in Soil Amended with Sewage Sludge, Proceedings 33rd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, (pełny tekst CD-ROM), Tatranske Matliare Slovakia, ISBN 80-227-2409-2,

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Fates of PAHs and AOX in soil amended with sewage sludge, International Conference on Ecotoxicology –Trends and Perspectives, Secotox, Instytut Przemysłu Organicznego Pszczyna- Wisła , , 134-135

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Determination of PAHs and AOX leaching from soil amended with sewage sludge, International Conference on Ecotoxicology – Trends and Perspectives, Secotox, Instytut Przemysłu Organicznego Pszczyna- Wisła , , 136-137

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M. , Wymywanie WWA, AOX i metali ciężkich z mieszaniny gleby i osadów ściekowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 4, 409-420

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Bilans WWA w składowanych osadach ściekowych, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 4, 129-135

Rok 2005

Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., PAHs Levels in Composts from Highly Industrialised Area (Upper Silesia, Poland), Proceedings of 32nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, pełny tekst CD-ROM,

Janosz-Rajczyk M., Włodarczyk-Makuła M. - redakcja, Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Politechnika Częstochowska, VIII Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Chemii, Technologii Wody i Ścieków, ,

Włodarczyk-Makuła Maria, The Loads of PAHs in wastewater and sewage sludge in municipal treatment plant, Polycyclic Aromatic Compounds, 2, 183-194

Włodarczyk-Makuła Maria, Wpływ dodatkowej ilości miedzi na przemiany rakotwórczych WWA w osadach ściekowych, Laboratorium, Aparatura, Badania LAB, 3, 6-8

Włodarczyk-Makuła Maria, Biotic and abiotic changes of PAHs during storage sewage sludge, 32th International Conference of Slovak Society of Chemical Enginnering SSCE, Slovakia (pełny tekst CD-ROM), 48,

Włodarczyk-Makuła Maria, Contamination of aquatic environment by carcinogenic PAHs leached from sewage sludge, 32th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCE, Slovakia (pełny tekst CD-ROM), 149,

Włodarczyk-Makuła Maria, Oznaczanie jakościowo-ilościowe WWA w ściekach, VII KOnferencja Chemii Analitycznej, Toruń, strezczenie, , 220

Włodarczyk-Makuła Maria, Identyfikacja WWA w osadach i cieczach osadowych, VII Konferencja Chemii Analitycznej,Toruń, streszczenie, , 221

Włodarczyk-Makuła Maria, Wpływ dodatkowej ilości cynku na dynamikę zmian stężeń WWA w osadach ściekowych, Wydawnictwo POlitechniki Częstochowskiej, 56, 218-222

Włodarczyk-Makuła Maria, Abiotyczne przemiany WWA w osadach przechowywanych w warunkach beztlenowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 56, 213-217

Włodarczyk-Makuła Maria, Leaching of PAHs from sewage sludge, 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Grecja (pełny tekst CD-ROM), , 1019-1025

Włodarczyk-Makuła Maria, Fates of PAHs in solid phase and supernatants during anaerobic digestion of sewage sludge, 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, Grecja (pełny tekst CD-ROM), , 1012-1018

Rok 2004

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Zmina wmistu bogatokilcewych aromaticznich wygliewodiw u kieku i fugati pislja zniewodnienia osadiw stycznych wod stabilizowanych kisljekm, Rinok Instalacij, 3, 52-53

Janosz-Rajczyk M., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Malina G. , The effect of preliminary thermal conditioning of sewage sludge on PAHs concentration , Environment Protection Engineering, vol.30, 1-2, 107-116

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Behaviour of suspended solids bonded PAHs during waste sludge centrifugation, Proceednings of 9th FECS Conference and 2nd SFC Meeting on Chemistry and the Environment, Bordeaux, France, , 278

Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., PAHs levels in sewage sludge from small wastewater treatment plants in Silesia region (Poland), Proceednings of 9th FECS Conference and 2nd SFC Meeting on Chemistry and the Environment, Bordeaux, France, , 440

Nowak R., Janosz-Rajczyk M., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M. , Wymywanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z popiołów lotnych, Politechnika Częstochowska, Materiały konferencji Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa-Ustroń, 55, 313-318

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M. , The Effect of UV Rays on PAHs Content in Sewage Sludge, Proceedings of the 2nd Asian International Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety, SECOTOX, Songkla, Thailand, , 46

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., PAHs fates in sewage sludge under nitrate reducing conditions, Proceedings of the 2nd Asian International Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety, Songkla, Thailand, , 67

Nowak R., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Leaching of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Fly Ashes, Proceedings of the International Conference on Bioremediaton of Soil and Groundwater, Cracow, Poland, , 89-96

Janosz-Rajczyk M., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., PAHs In Organic Waste – Levels And Removal Possibilities, Pathways of Pollutants and Mitigation Strategies of Their Impact on The Ecosystems, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, 27, 66-80

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Changes of PAHs Content During Sewage Sludge Processing, Fresenius Environmental Bull., Vol.13, no 10, 936-940

Włodarczyk-Makuła M., Wimiwalnaja benzo(a)pirenu z osadow sticznych wod, Rinok Instaljacij , 9, 68-69

Włodarczyk-Makuła M., Preliminary Studies on Aerobic Degradation of PAHs in Sewage Sludge, Vestnik BGTU im.V.G.Suchova , 8, VI,, 111-113

Włodarczyk-Makuła M., Bilans WWA w miejskiej oczyszczalni ścieków , Archiwum Ochrony Środowiska, vol. 30, 4, 119-127

Włodarczyk-Makuła M., Doświadczenia analityczne oznaczania WWA w ściekach, LAB Laboratoria Aparatura Badania , 4, 9-12

Włodarczyk-Makuła M., Dynamika zmian stężeń WWA w glebach z dodatkiem osadów ściekowych, LAB Laboratoria Aparatura Badania , 4, 14-16

Włodarczyk-Makuła M., Methane Fermentation Process: Changes of PAHs Content in Sewage Sludge and Supernatants, 9th FECS Conference and 2nd SFC Meeting on Chemistry and the Environment. Behaviour of Chemical in the Environment. Final Program. Abstracts. Bordeaux Convention Centre , , 278-279

Włodarczyk-Makuła M., The Loads of PAHs in Wastewater and Sewage Sludge of Municipal Treatment Plant, 9th FECS Conference and 2nd SFC Meeting on Chemistry and the Environment. Behaviour of Chemical in the Environment. Final Program. Abstracts. Bordeaux Convention Centre , , 440-441

Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., PAHs in Soil Amended with Sewage Sludge, EURO Summer School. Trends in Remediation of Soils and Sediments.Wageningen, The Netherlands, ,

Włodarczyk-Makuła M., Aerobic PAHs Degradation in Stabilised Sewage Sludge, The 2nd Asian International Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety.SECOTOX 2004.Abstracts.Songkla, Thailand , , 69

Włodarczyk-Makuła M., The Investigation of Sewage Sludge Layer Depht Influence on Dynamic of PAHs Leaching, The 2nd Asian International Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety.SECOTOX 2004.Abstracts.Songkla, Thailand , , 44

Włodarczyk-Makuła M., Wpływ dodatku osadów ściekowych na zawartość kancerogennych WWA w glebach, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej" , , 113-117

Włodarczyk-Makuła M., Przemiany WWA w ustabilizowanym osadzie ściekowym, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Konferencja "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka" , , 181-185

Włodarczyk-Makuła M. , Zawartość WWA w osadach i wodach nadosadowych podczas mezofilowej fermentacji, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Konferencja "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", , 366-372

Janosz-Rajczyk M., Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Popenda A., Zakrzewska E., PAHs in the Environment, Pathways of Pollutants and Mitigation Strategies of their Impact on the Ecosystems, Komitet Inżynierii PAN, Lublin, monografie, 27, 60 - 66

Rok 2003

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Zakrzewska E., Karwowska B. , Changes of PAHs Contents in the Sewage Sludge and Supernatants During Anaerobic Digestion Process, Chem.Inż.Ekol. T.10, 7, 687-694

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Analityka WWA w osadach ściekowych, LAB, 3, 30-33

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M. , Oznaczanie WWA w surowych osadach ściekowych, Materiały konferencji Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, , 249-254

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Zawartość kancerogennych WWA w wodach nadosadowych, Chemia i inżynieria ekologiczna, t. 10, nr 5, 467-476

Włodarczyk-Makuła M., Wisniowska E., Janosz-Rajczyk M., The fates of PAHs during continuous digestion of sewage sludge, Proceedings of the 4th European Congress on Chemical Engineering, Granada, Spain, , pełny tek

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., PAH concentration changes during dewatering of sewage sludge, Proceedings of 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Antalya, Turkey, Book of Abstracts, 88

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E Janosz-Rajczyk M., Analityka WWA w osadach ściekowych, Laboratoria, Analityka, Badania, 3, 30-33

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Zawartość kancerogennych WWA w wodach nadosadowych, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, t. 10, Nr 5, 468-476

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Oznaczanie WWA w surowych osadach ściekowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, , 249-254

Janosz-Rajczyk M., Włodarczyk-Makuła M., The influence of biomass gasification process on carcinogenic PAHs, 2nd International and 13th National Conference on Renewable Energy Sources The New Insights into Sewage Sludge, Częstochowa , , 290-297

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., The fates of PAHs during continuous digestion of sewage sludge, 4th European Congress of Chemical Engineering ECCE, Grenada Spain, ,

Rok 2002

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M. , The effect of redox conditions on PAHs content in sewage sludge, Materiały XLV Zjazdu Naukowego Polskiego towarzystwa Chemicznego, Kraków, Polska, tom III, 973

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M. , The effect of disinfection on PAHs content in treated effluents, Materiały XLV Zjazdu Naukowego Polskiego towarzystwa Chemicznego, Kraków, Polska, tom III, 972

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., PAHs recoveries from complex organic matrices, Materiały XLV Zjazdu Naukowego Polskiego towarzystwa Chemicznego, Kraków, Polska, , 974

Popenda A., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w osadzie z oczyszczalni przemysłowej, Archiwum Ochrony Środowiska, 8, 3, 89-98

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Przemiany biotyczne i abiotyczne WWA w osadach podczas fermentacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, , 203-208

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M. , The effect of redox conditions on PAHs content in sewage sludge, XLV Zjazd PTChem. Materiały zjazdowe , sesja sprawozdawcza KBN, Kraków , tom III,

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., PAH’s recoveries from complex organic matrices, XLV Zjazd PTChem. Materiały zjazdowe tom III, sesja sprawozdawcza KBN, Kraków , ,

Rok 2001

Janosz-Rajczyk M., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Mann J. , Preliminary Studies under Separation Method Effect on PAHs Extraction from Digested Sewage Sludge, Chemia Analityczna, vol. 46, No 5, 633-645

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Investigations of carcinogenic PAH content in sewage sludge, Preliminary Reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society, Katowice, Poland, , 136

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Analysis of PAH in primary sewage sludge, Preliminary Reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society, Katowice, Poland, , 137

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., WWA w osadach ściekowych poddanych odwadnianiu, Materiały konferencji Osady ściekowe - problem aktualny, Ustroń, Polska, , 330-337

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M. , Zmiany zawartości wybranych WWA w wodach osadowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały konferencji Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, , 244-248

Włodarczyk-Makuła M., Zakrzewska E., Janosz-Rajczyk M., Karwowska B., Analysis of PAH in Sewage Sludge During the Methane Fermentation Process, W:XLIV Scientific Conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry.Annales of the Polish Chemical Society.Preliminary Reports Presented During Annual Meeting of the Polish Chemical Society. Katowice, ,

Janosz-Rajczyk M. Wiśniowska E., Mann J., Włodarczyk-Makuła M., Preliminary studies under separation method effect on PAHs recovery from digested sewage sludge, Chemia Analityczna, 46, 5, 633-645

Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., Janosz-Rajczyk M., Zmiany zawartości WWA w ściekach podczas ich oczyszczania, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 4, 403-411

Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., Janosz-Rajczyk M., Wpływ procesów oczyszczania ścieków na zawartość w nich WWA, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, , 239-243

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Zmiany zawartości WWA w wodach osadowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, , 244-248

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Investigations of carcinogenic PAH contain in sewage sludge, Annals of the Polish Chemical Society Year, Poland, , 136

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Analisis of PAH in primary sewage sludge, Annals of the Polish Chemical Society Year, Poland, , 137

Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., Janosz-Rajczyk M., Behaviour of PAHs in waster during clean up processes, Materiały zjazdowe XLIV zjazdu naukowego PTCH i SIiTPS, Katowice , S8-P18, 2001

Rok 2000

Wiśniowska E., Nowak R., Szczypiorowska J., Janosz-Rajczyk M., Włodarczyk-Makuła M., Badania wstępne nad wpływem stałego pola magnetycznego na usuwanie azotu amonowego w procesie osadu czynnego, Archiwum ochrony środowiska, vol.26, nr 4, 33-43

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Wiśniowska E., Zarębska A., Zgrzebna A., Badania zawartości WWA w osadach ściekowych, Ochrona środowiska, 4 (79), 15-19

Janosz-Rajczyk M., Wiśniowska E., Mann J., Włodarczyk-Makuła M., Badania rozpoznawcze nad wpływem metody separacji na ekstrakcję WWA z przefermentowanych osadów ściekowych, Materiały VI Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej Chemia analityczna u progu trzeciego tysiaclecia, Gliwice, Polska, tom. II, 213

Janosz-Rajczyk M., Zakrzewska E., Włodarczyk-Makuła M., Tokarz I., Zmiany WWA podczas fermentacji metanowej osadów ściekowych traktowanych niejonową substancją powierzchniowo czynną, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.3, 1/2, 49-62

Janosz-Rajczyk M., Zakrzewska E., Włodarczyk-Makuła M., Tokarz E., Zmiany WWA podczas fermentacji metanowej osadów ściekowych traktowanych niejonową substancją powierzchniowo czynną, Materiały Konferencji Naukowo Technicznej: „Technologia, wspomaganie decyzyjne”, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa , , 49-62

Wiśniowska E., Nowak R., Janosz-Rajczyk M., Szczypiorowska J., Włodarczyk-Makuła M., Koścień J., Badania wstępne nad wpływem stałego pola magnetycznego na usuwanie azotu amonowego w procesie osadu czynnego, Archiwum Ochrony Środowiska, 3/4, 33-44

Janosz-Rajczyk M., Wiśniowska E., Mann J., Włodarczyk-Makuła M., Badania rozpoznawcze nad wpływem metody separacji na ekstrakcję WWA z przefermentowanych osadów ściekowych, Materiały VI Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej, Chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia, Gliwice , tom III, 334

Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., Janosz-Rajczyk M., Sułkowski W., WWA w odpadach elektrownianych przechowywanych w różnych warunkach świetlnych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku w świetle przepisów Unii Europejskiej”, , 167-176

Zakrzewska E., Janosz-Rajczyk M., Włodarczyk-Makuła M., Zawartość WWA w osadach ściekowych traktowanych niejonową substancją powierzchniowo czynną lub metanolem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku w świetle przepisów Unii Europejskiej”, , 177-179

Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., WWA w osadach ściekowych poddanych odwadnianiu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Osady ściekowe problem aktualny”, , 330-337

Rok 1999

Szczypiorowska J., Nowak R., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Koścień J., Badania rozpoznawcze wpływu stałego pola magnetycznego na utlenianie związków organicznych z udziałem mikroorganizmów i na nitryfikację, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 2, nr 2-3, 415-427

Janosz-Rajczyk M., Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Koćwin K., Zmiany WWA w osadach ściekowych poddanych sztucznemu działaniu promieniowania UV, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.2, nr 3-4, 391-401

Janosz-Rajczyk M., Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Cierpiał B., Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Composition Changes during Preliminary Thermal Conditioning of Sewage Sludge, Proceedings of X International Conference Improvement of Processes and Equipment of Chemical and Food Productions (ICCE-99), Lwów, Ukraina, , 152-153

Mann J., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Ściubidło D., Janosz-Rajczyk M., Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w surowych osadach ściekowych, Materiały konferencji Chromatografia i inne techniki separacyjne u progu XXI wieku, Toruń, Polska, , 257

Janosz-Rajczyk M., Zakrzewska E., Włodarczyk-Makuła M., Cierpiał B., Analiza WWA w osadach ściekowych poddanych wstępnej obróbce termicznej przed i po procesie fermentacji metanowej, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 2, 3/4, 367-380

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Wiśniowska E., Koćwin K., Przemiany WWA w osadach ściekowych poddanych sztucznemu działaniu promieniowania UV, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 2, 3/4, 391-402

Szczypiorowska J., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Nowak R., Janosz-Rajczyk M., Koścień J, Badania rozpoznawcze wpływu stałego pola magnetycznego na utlenianie związków organicznych z udziałem mikroorganizmów i na nitryfikację, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.2, 3/4, 415-427

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Koćwin K., Badania przednormalizacyjne dotyczące określenia zmian WWA w osadach narażonych na działanie UV, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencji naukowo-technicznej „Osady ściekowe – przepisy, rozporządzenia”, , 225-231

Janosz-Rajczyk M., Włodarczyk-Makuła M., Cierpiał B., Zakrzewska E., Zmiany WWA podczas fermentacji metanowej osadów ściekowych wstępnie termicznie kondycjonowanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencji „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, , 378-386

Janosz-Rajczyk M., Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Cierpiał B., Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH’s) composition changes during preliminary thermal conditioning of sewage sludge, “Improfment of processes and equipment of chemical and food productions, (ICCE)”, Lwiw , ,

Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Koćwin K., Zmiany wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach podczas ich składowania, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa , , 148-149

Mann J., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Ściubidło D., Janosz-Rajczyk M., Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w surowych osadach ściekowych, VI konferencja chromatograficzna „Chromatografia i inne techniki seperacyjne u progu XXI wieku”, Toruń , ,