Wyszukiwarka pracowników

Dr inż. Rafał Jasiński

Dr inż. Rafał Jasiński
 • Stanowisko: adiunkt
 • Adres: J.H. Dąbrowskiego 69
 • Numer pokoju: 234
 • Numer telefonu: 34 3250-909
 • Fax: 34 3250-496
 • Email: raphael@is.pcz.pl

Plan zajęć - semestr letni

Godz. Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
08.00 - 09.00 
09.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
 Legenda: Konsultacje Godziny dydaktyczne
Prace własne Godziny administracyjne


Informacje dla studentów

Zalecana literatura do przedmiotu Technologia informacyjna:

 

Carlberg C.: Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009

Etheridge D.: Excel 2007 PL. Analiza danych, wykresy, tabele przestawne. Niebieski podręcznik, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009

Kopertowska-Tomczak M.: ECDL. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kopertowska-Tomczak M.: ECDL. Bazy danych. Moduł 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kopertowska-Tomczak M.: ECDL. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Moduł 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kopertowska-Tomczak M.: ECDL. Przetwarzanie tekstów. Moduł 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kowalczyk G.: Word 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007

Litwin L.: ECDL. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Przewodnik. Tom I, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009

Litwin L.: ECDL. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Przewodnik. Tom II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009

Nowakowska H., Nowakowski Z.: ECDL. Użytkowanie komputerów. Moduł 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Sikorski W.: ECDL. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych. Moduł 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Żarowska A., Węglarz W.: ECDL na skróty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Żarowska A., Węglarz W.: ECDL. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja. Moduł 7, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

 

Zalecana literatura do zajęć z przedmiotu Monitoring środowiska:

 

Raporty i opracowania Biblioteki Monitoringu Środowiska

Program Państwowego Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (http://www.gios.gov.pl)

Gajkowska-Stefańska L., Guberski S., Gutowski W., Mamak Z., Szperliński Z.: Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001

Jones A., Duck R., Reed R., Weyers J.: Nauki o środowisku, PWN, Warszawa 2002

Akty prawne dotyczące klasyfikacji elementów środowiska ze względu na zanieczyszczenie oraz oceny jakości wód, gleby i powietrza

Ochrona Środowiska, GUS, Warszawa 2010

Stepnowski P., Synak E., Szafranek B., Kaczyński Z.: Monitoring i analityka zanieczyszczeń w środowisku, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010

 


Zainteresowania naukowe

 • zanieczyszczenie powietrza
 • monitoring atmosfery
 • modelowanie matematyczne
 • statystyczna analiza danych

 • Publikacje

  Rok 2011

  Jasiński R., Multidimensional analysis of daily variations in air pollutants and meteorological parameters derived from the upper silesian urban area, Pol. J. Environ. Stud., 20, (4A),, 104-109

  Kozłowska A., Pawlas N., Zaciera M., Kapka-Skrzypczak L., Jasiński R. , Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych a mutagenne właściwości pyłowych zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa śląskiego , Medycyna Środowiskowa, 14 (3), 28-39

  Kozłowska A., Pawlas N., Olewińska E., Zaciera M., Kurek J., Brewczyński P.Z., Kapka-Skrzypczak L., Zemła B.F., Jasiński R., 6. Mutagenicity And Citotoxicity Of Airborne Parcitulate Matters As A Present Problem Of Environmental Health In The Upper Silesia, , Abstracts of Keytone invited lectures and contributed papers, The third International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate Matter: Research and Management, 15 – 17 November 2011, Belgrad, Serbia, , 37

  Rok 2010

  Jasiński R., Napływy kierunkowe zanieczyszczeń powietrza jako jedno z kryterium oceny reprezentatywności obszarowej automatycznych stacji monitoringu powietrza W: Praca zbiorowa pod redakcją Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana Rutkowskiego, Współczesne Osiągnię, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Wrocław , , 411-420

  Hoffman S., Jasiński R., Algorytm uzupełniania brakujących danych w zbiorach rejestrowanych na stacjach monitoringu powietrza W: Praca zbiorowa pod redakcją Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana Rutkowskiego, Współczesne Osiągnięcia w Ochronie Powietrza Atmosferycznego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Wrocław, , 163-172

  Rok 2009

  HOFFMAN S., JASIŃSKI R., Algorytm uzupełniania brakujących danych dla systemów monitoringu powietrza., 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Łódź, , 186

  HOFFMAN S., JASIŃSKI R, Classification of Air Monitoring Data Gaps, Polish J.of Environ.Stud. , Vol.18 nr 2B, 177-181

  HOFFMAN S., JASIŃSKI R. , Klasyfikacja luk pomiarowych w danych rejestrowanych na stacjach monitoringu powietrza., Inż.Ochr.Środ. , T.12 nr 2, 101-117

  HOFFMAN S., JASIŃSKI R., Porównanie dokładności różnych metod predykcji stężeń zanieczyszczeń powietrza., Inż.Ochr.Środ. , T.12 nr 4, 307-325

  Janosz-Rajczyk M. (red.), Dabrowska L., Jasiński R., Nowak R., Sperczyńska E., Wiśniowska E., Ćwiczenia laboratoryjne z technologii wody, r. 2 Sedymentacja zawiesin, r. 5 Odżelazianie i odmanaganianie, r. 6 Dezynfekcja, r. 7 Stabilizacja i odkwaszanie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ,

  Janosz-Rajczyk M. (red.), Dabrowska L., Jasiński R., Nowak R., Sperczyńska E., Wiśniowska E.; , Ćwiczenia laboratoryjne z technologii wody, r.4 Adsorpcja, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, , 66-84

  HOFFMAN S., JASIŃSKI R., Uzupełnianie brakujących danych w systemach monitoringu powietrza, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, ,

  Hoffman S., Jasiński R.,, Classification of Air Monitoring Data Gaps, Polish J.of Environ.Stud., Vol.18 nr 2B, 177-181

  Jasiński R. , Patterns of Air Pollution Concentrations Diurnal Courses in Different Regions of Poland, Polish J.of Environ.Stud., Vol.18 nr 2B, 170-176

  Rok 2008

  Janosz-Rajczyk M. (red.), Jasiński R., Kipigroch K., Nowak R., Popenda A., Sperczyńska E., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M. , Badania wybranych procesów oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ,

  HOFFMAN S., JASIŃSKI R., Completing Missing Data in Air Monitoring Stations Using Diurnal Courses of Regional Pollution Concentrations, Arch.Environ.Protection , Vol.34 nr 3, 133-142

  HOFFMAN S., JASIŃSKI R., Klasyfikacja luk z brakującymi danymi występujących w zbiorach danych rejestrowanych na stacjach monitoringu powietrza. w: Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego.Pr.zbior.pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D.Rutkowskiego., Wyd.Pol.Zrzesz.Inż.Ochr.Atmosfery, , 195-198

  HOFFMAN S., JASIŃSKI R., Uzupełnianie brakujących danych metodą k-najbliższych sąsiadów. w: Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego.Pr.zbior.pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D.Rutkowskiego., Wyd.Pol.Zrzesz.Inż.Ochr.Atmosfery, , 199-202

  Rok 2007

  Kozłowska A., Kapka L., Jasiński R., Analiza efektu mutagennego przechowywanych ekstraktów pyłowych zanieczyszczeń powietrza, Medycyna środowiskowa, 10 (2), 68-75

  Hoffman S., Jasiński R., Klasyfikacja przypadków z brakującymi danymi występujących w zbiorach danych rejestrowanych na stacjach monitoringu powietrza, 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment. Abstract Book. Toruń, , 242

  Hoffman S., Jasiński R., Wyznaczanie dobowych wzorców przebiegów stężeń zanieczyszczeń powietrza, 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment. Abstract Book. Toruń, , 241

  Jasiński R., Częstość występowania dobowych wzorców przebiegów stężeń zanieczyszczeń powietrza w ciągu roku, 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment. Abstract Book. Toruń, , 218

  Jasiński R., Dobowe wzorce przebiegów stężeń zanieczyszczeń powietrza w różnych regionach Polski, 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment. Abstract Book. Toruń, , 242

  Jasiński R., Modelowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza przy użyciu wzorców przebiegów dobowych, 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment. Abstract Book. Toruń, , 218

  Jasiński R., Kliś C., Hławiczka S., Ocena obszarowej reprezentatywności automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczeń powietrza, 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment. Abstract Book. Toruń, , 242

  Rok 2006

  Jasiński R., The Types of Seasonal Changes in Daily Concentration of Some Air Pollutants in the Region of Upper Silesia Agglomeration, Environment Protection Engineering, Vol.32 nr 4,, 85-90

  Jasiński R. , Determination of Patterns of Air Polltion Concentration Diurnal Courses by Means of Gruping Algorithm of K-Means Clustering Method, CHEMOMETRICS. Methods and Application. Ed. Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski. Wyd. Instytut Ekspertyz Sądowych. Kraków, , 147-152

  Jasiński R., The Comparison of Area and Local Patterns of Pollution Concentration Diurnal Courses in the Region of Upper Silesia Agglomeration, Wyd. PAN, Ochrona powietrza w teorii i praktyce.T.2.Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring. red. Jan Konieczyński , Zabrze, 139-146

  Hoffman Sz., Jasiński R., Missing Data Completing in the Air Monitoring Systems by Means of Patterns of Pollution Concentration Diurnal Courses, Wyd. PAN. Ochrona powietrza w teorii i praktyce.T.2. Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring. red. Jan Konieczyński, Zabrze, 101-108

  Jasiński R., Sezonowe typy przebiegów dobowych stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza w rejonie aglomeracji górnośląskiej, Wyd.PZITS. Ochrona powietrza atmosferycznego. Osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle. Pr. zbior. pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego, Wrocław, 89-92

  Rok 2004

  Hoffman Sz., Jasiński R. , Studies on NOx concentration modeling in the air monitoring systems. In „Pathways of Pollutants and Mitigation Strategies of Their Impact on The Ecosystems”, M.R. Dudzińska, M. Pawłowska (eds.), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, nr 27, Lublin, , 185-192

  Jasiński R. , Grupowanie przebiegów dobowych stężeń zanieczyszczeń powietrza metodą k-średnich, Materiały Konferencyjne VII Konferencji Naukowej Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka, Ustroń, 22 - 24 września 2004, 210-215

  Jasiński R., Kliś Cz., Hławiczka S., Wzorzec zmienności stężeń zanieczyszczeń powietrza jako miara oceny obszarowej reprezentatywności stacji monitoringu powietrza. I. Założenia metodyczne, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol. 38, nr 3, 77-82

  Janosz-Rajczyk M. (red.), Bogdalski M., Jasiński R., Karwowska B., Malina G., Nowak R., Płoszaj J., Wiśniowska E. , Wybrane procesy jednostkowe w inżynierii środowiska, wydanie 3 Rozdział XX. Procesy samooczyszczania w powietrzu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, współautorstwo części II Procesy biologiczne,

  Rok 2003

  Jasiński R., Cechy dobowej zmienności poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach miejskich, Materiały Konferencyjne VI Konferencji Naukowej Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka, Częstochowa, 25 - 27 czerwca, 489-492

  Jasiński R., Kliś Cz., Hławiczka S., Analiza dobowych poziomów tła stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza w obszarze aglomeracji górnośląskiej, Konieczyński J. (red.), Zarzycki R. (red.) (2003): Problemy Ochrony Powietrza w Aglomeracjach Miejsko-Przemysłowych, PAN Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, , 97-100

  Janosz-Rajczyk M. (red.), Jasiński R., Nowak R., Sperczyńska E., Wiśniowska E. , Ćwiczenia laboratoryjne z technologii wody, Rozdział 8. Dekarbonizacja wody (Jasiński R.), Rozdział 9. Metody strąceniowe zmiękczania wody (Jasiński R.) , Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , , 155-174

  Rok 2002

  Jasiński R., Hoffman S., Ocena zanieczyszczenia powietrza w rejonie trójmiasta w 1998 roku, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T. 9, Nr 2-3, 231-240

  Jasiński R., Identyfikacja epizodów smogowych w rejonie Katowic, Materiały Konferencyjne Konferencji Naukowej Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka, Częstochowa-Ustroń, 18-20 września, 223-228

  Jasiński R., Hoffman Sz. , Badanie wpływu zmienności parametrów meteorologicznych na stężenia wybranych zanieczyszczeń powietrza, Materiały konferencyjne VI Sympozjum Naukowego POL-EMIS’2002, Emisje zagrażające środowisku, Wydawnictwo PZiTS, 157-162

  Jasiński R., Hoffman Sz. , Analiza podobieństwa przebiegów dobowych zmiennych mierzonych na stacjach monitoringu powietrza metodą k-średnich, Materiały XLV Zjazdu PTChem, Kraków, wrzesień 2002, Tom III, 943

  Rok 2001

  Jasiński R., Podobieństwa i zależności między parametrami mierzonymi na wybranych stacjach monitoringu powietrza, Materiały Konferencyjne Konferencji Naukowej Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka, Częstochowa-Ustroń, 14-16 październik 2001, 140-146

  Jasiński R., Badanie struktury zależności zmiennych mierzonych na stacjach monitoringu powietrza metodą PCA, Materiały Konferencyjne IV Konferencji Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych, Ustroń, 26-29 wrzesień, 107-112

  Rok 2000

  Hoffman S., Jasiński R., Porównanie stężenia utleniaczy typu Ox ze stężeniem O3 w warstwie granicznej atmosfery, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T. 7, Nr 5, 447-453

  Jasiński R., Porównanie częstości przekroczeń dopuszczalnych wartości stężenia ozonu w latach 1994-1998 na wybranych stacjach pomiarowych aglomeracji górnośląskiej, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T. 7, Nr 5, 455-463

  Hoffman S., Jasiński R., Zmiany stężenia ozonu przy powierzchni ziemi w przebiegu tygodniowym w miejscowościach Polski południowej. Cz. II: Kraków, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T. 7, Nr 4, 385-391

  Rok 1999

  Hoffman S., Jasiński R., Zmiany stężenia O3 i utleniaczy typu Ox (Ox = O3 + NO2) przy powierzchni ziemi, Materiały III Sympozjum POL-IMIS’99 „Ocena wielkości imisji zanieczyszczeń powietrza”, Szklarska Poręba, czerwiec 1999,

  Rok 1998

  Jasiński R., Hoffman S., Sułkowski W., Zmiany stężenia ozonu przy powierzchni ziemi w przebiegu tygodniowym w miejscowościach Polski południowej. Cz. 1: Aglomeracja Górnośląska, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T. 5, Nr 4, 297-307

  Hoffman S., Jasiński R., Wpływ kierunku wiatru na stężenie zanieczyszczeń powietrza na wybranych stacjach pomiarowych regionalnego systemu monitoringu powietrza w województwie katowickim, Inżynieria i Ochrona Środowiska, T1, nr 2, 171-182

  Jasiński R., Hoffman S., Porównanie poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza na wybranych stacjach pomiarowych regionalnego systemu monitoringu powietrza w województwie katowickim, Materiały III Konferencji „Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych”, Ustroń, wrzesień 1998, 101-106

  Hoffman S., Jasiński R., Potencjał oksydacyjny powietrza Ox(O3+NO2) jako parametr określający stopień fotochemicznego zanieczyszczenia powietrza, Materiały III Konferencji „Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych”, Ustroń, wrzesień 1998, 87-90

  Rok 1997

  Jasiński R., Hoffman S., Sułkowski W., Ocena wpływu emisji zanieczyszczeń na stężenie ozonu w warstwie granicznej atmosfery na podstawie danych regionalnego systemu monitoringu powietrza w województwie katowickim, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, T. 4, Nr 1, 15-28.

  Jasiński R., Hoffman S., Sułkowski W. , Analiza wpływu emisji NOx na zmiany stężenia ozonu w cyklu tygodniowym, Materiały II Sympozjum POL-IMIS’97 „Ocena wielkości imisji zanieczyszczeń powietrza”, Szklarska Poręba, czerwiec 1997, 97-106