Wyszukiwarka pracowników

Dr inż. Rafał Nowak

Dr inż. Rafał  Nowak
  • Stanowisko: adiunkt
  • Adres: J.H. Dąbrowskiego 69
  • Numer pokoju: 232
  • Numer telefonu: (034) 3250-455
  • Fax: (034) 3250-496
  • Email: rnowak@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć - semestr letni

Godz. Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
08.00 - 09.00 
09.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
 Legenda: Konsultacje Godziny dydaktyczne
Prace własne Godziny administracyjne


Informacje dla studentów

KONSULTACJE 

04.09 poniedziałek 9.00-11.00; 05.09 wtorek 9.00-11.00; 11.09 poniedziałek 9.00-11.00; 12.09 wtorek 9.00-11.00


Zainteresowania naukowe

    odcieki składowiskowe, skrócona nitryfikacja-denitryfikacja, popioły lotne

Publikacje

Rok 2013

Nowak R., Usuwanie azotu amonowego z odcieków w warunkach ograniczonego dostępu tlenu, Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. 25-27 września 2013 r., Częstochowa - Wisła. Streszczenia referatów i posterów., , 57

Nowak R., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Mamzer E., Ocena ryzyka środowiskowego i zdrowotnego wynikającego ze stosowania pestycydów., Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. 25-27 września 2013 r., Częstochowa - Wisła. Streszczenia referatów i posterów, , 58

Rok 2012

Nowak R., Wiśniowska E. , The effect of mechanical activation of fly ashes on their physicochemical properties, 39th International Conference of SSCHE, May 21-25, Slovakia, Po-Tu-4, , 116

Rok 2011

Nowak R., Janosz-Rajczyk M., Usuwanie azotu amonowego na złożach tarczowych przy niskich stężeniach tlenu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” 26-28 październik 2011r. , Częstochowa ISBN 978-83-7193-511-4, Konferencje 67, 75

Rok 2009

Nowak R., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Leaching of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Mechanically Activated Fly Ashes , Polish Journal of Environmental Studies, Vol.18, No.2B, 152-154

Nowak R., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Wymywanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z popiołów lotnych aktywowanych mechanicznie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” - streszczenia, 28-30 kwietnia 2009r. , Częstochowa ISBN 978-83-7193-416-2, 64, 48

Rok 2008

Janosz-Rajczyk M. (red.), Jasiński R., Kipigroch K., Nowak R., Popenda A., Sperczyńska E., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M. , Badania wybranych procesów oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ,

Rok 2007

Nowak R. , Utlenianie azotu amonowego z odcieków składowiskowych z wykorzystaniem złóż tarczowych (rozprawa doktorska), Politechnika Częstochowska, ,

Janosz-Rajczyk M., Nowak R., Sperczyńska E., Staszewski D., Usuwanie azotu amonowego z odcieków składowiskowych, Gospodarka odpadami komunalnymi, Tom III, 73-84

Popiołek M., Okulewicz A., Dobicki W., Nowak R., Heavy metal concentration in plerocerioids of Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781) (Cestoda: Triaenophoridae) and in different organs of their host - perch Perca fluviatilis (L.), Wiadomości parazytologiczne, 53(1), 21-24

Rok 2005

Nowak R., Janosz-Rajczyk M., Usuwanie azotu amonowego z odcieków składowiskowych na tarczowych złożach biologicznych, 7 Konferencja Naukowa: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa , , 147-149

Rok 2004

Nowak R., Janosz-Rajczyk M., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M. , Wymywanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z popiołów lotnych, Politechnika Częstochowska, Materiały konferencji Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa-Ustroń, 55, 313-318

Wiśniowska E., Nowak R., Janosz-Rajczyk M., Obecność mikrozanieczyszczeń organicznych w odciekach ze składowisk odpadów komunalnych, Materiały konferencji Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa-Ustroń, Polska, , 309-312

Nowak R., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Leaching of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Fly Ashes, Proceedings of the International Conference on Bioremediaton of Soil and Groundwater, Cracow, Poland, , 89-96

Sperczyńska E., Janosz-Rajczyk M., Nowak R., Treatment of Wastewater With Large Ammonia Concentration Using High Performance Biological Methods, Pathways of Pollutants and Mitigation Strategies of Their Impact on The Ecosystems, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, 27, 232-244

Nowak R., Janosz-Rajczyk M., Dąbrowska L. , Usuwanie azotu amonowego i związków organicznych z odcieków składowiskowych w warstwie popiołów fluidalnych, VI Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, seria Konferencje 55, 319-323

Rok 2002

Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Nowak R., Wąsińska J. , The possibilities of volatile fatty acids generation during co-fermentation of high starch organic wastes and sewage sludge - mesophilic versus thermophilic conditions, Proceedings of 15th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA), Praha, Czech Republic, Summaries Systems and Technology 5, 195

Nowak R., Dąbrowska L. , Zatrzymywanie mikrozanieczyszczeń z odcieków wysypiskowych w odpadach elektrownianych, IV Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa - Ustroń, seria Konferencje 48, 184-191

Rok 2001

Nowak R., Janosz-Rajczyk M., Wiśniowska E., Popiołek M., Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i polichlorowane bifenyle w odciekach z wysypiska odpadów komunalnych, Materiały konferencji Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, Polska, , 233-238

Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Nowak R., Przemiany 3- oraz 4-pierścieniowych WWA w procesie kofermentacji, Materiały konferencji Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, Polska, , 233-238

Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M., Nowak R., Przemiany 3- oraz 4- pierścieniowych WWA w procesie kofermentacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, , 233-238

Nowak R., Dąbrowska L., Janosz-Rajczyk M., Możliwości wykorzystania popiołów lotnych jako warstw ochronnych na składowiskach odpadów komunalnych, Univeritas Wratislaviensis, Wrocław, X sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii”, t.2, 509-513

Nowak R., Dąbrowska L., Janosz-Rajczyk M. , Możliwości wykorzystania popiołów lotnych jako warstw ochronnych na składowiskach odpadów komunalnych, X Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, Oficyna Wydawnicza SUDETY, Wrocław - Krzyżowa, , 509-514

Rok 2000

Wiśniowska E., Nowak R., Szczypiorowska J., Janosz-Rajczyk M., Włodarczyk-Makuła M., Badania wstępne nad wpływem stałego pola magnetycznego na usuwanie azotu amonowego w procesie osadu czynnego, Archiwum ochrony środowiska, vol.26, nr 4, 33-43

Wiśniowska E., Nowak R., Koszty społeczno-gospodarcze wymagań odnośnie jakości ścieków i wód powierzchniowych w Polsce i Unii Europejskiej, Materiały konferencji Mikrozanieczyszczenia w świetle przepisów Unii Europejskiej, Ustroń, Polska, , 195-196

Wiśniowska E., Nowak R., Janosz-Rajczyk M., Szczypiorowska J., Włodarczyk-Makuła M., Koścień J., Badania wstępne nad wpływem stałego pola magnetycznego na usuwanie azotu amonowego w procesie osadu czynnego, Archiwum Ochrony Środowiska, 3/4, 33-44

Nowak R., Dąbrowska L. , Immobilizacja jonów metali ciężkich z odcieków z wysypiska odpadów komunalnych w popiołach lotnych, II Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku w świetle przepisów Unii Europejskiej", Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, seria Konferencje 39, 197-200

Rok 1999

Szczypiorowska J., Nowak R., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Koścień J., Badania rozpoznawcze wpływu stałego pola magnetycznego na utlenianie związków organicznych z udziałem mikroorganizmów i na nitryfikację, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 2, nr 2-3, 415-427

Nowak R., Wiśniowska E., Bogdalski M., Próba klasyfikacji wód zbiornika zaporowego Poraj w oparciu o przepisy prawne Polski i Unii Europejskiej, Materiały konferencji Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa-Ustroń, Polska, , 211-218

Szczypiorowska J., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Nowak R., Janosz-Rajczyk M., Koścień J, Badania rozpoznawcze wpływu stałego pola magnetycznego na utlenianie związków organicznych z udziałem mikroorganizmów i na nitryfikację, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.2, 3/4, 415-427

Dąbrowska L., Płoszaj J., Nowak R. , Badania nad wykorzystaniem odpadów energetycznych do zatrzymywania jonów cynku i kadmu, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.2, 1, 41-49

Dąbrowska L., Sperczyńska E., Nowak R. , Uwalnianie jonów chromu z odpadów energetycznych, I Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa - Ustroń, Seria konferencje 33, 289-294

Rok 1998

Dąbrowska L., Płoszaj J., Nowak R., Ocena przydatności popiołów lotnych do zatrzymywania jonów metali ciężkich, IV Krajowa Konferencja Energetyczna "Ekologiczne i ekonomiczne wytwarzanie energii', Poznań-Kiekrz, , 5-12