Wyszukiwarka pracowników

Dr inż. Elżbieta Sperczyńska

Dr inż. Elżbieta  Sperczyńska
  • Stanowisko: adiunkt
  • Adres: J.H. Dąbrowskiego 69
  • Numer pokoju: 228
  • Numer telefonu: (034) 3250-491
  • Fax: (034) 3250-496
  • Email: sperczynska@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć - semestr letni

Godz. Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
08.00 - 09.00 
09.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
 Legenda: Konsultacje Godziny dydaktyczne
Prace własne Godziny administracyjne


Informacje dla studentów

KONSULTACJE w sesji jesiennej 2016/17 (5.09. - 15.09. 2017)

Dzień /data Godzina
Środa/ 6.09.2017   10 - 12
Czwartek/ 7.09.2017   10 - 12
Poniedziałek / 11.09.2017   10 - 12
Środa / 13.09.2017   10 - 12

II Termin egzaminu z przedmiotu Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich dla sudentów studiów niestacjonarnych odbędzie się 9 września (sobota) o godzinie 10.00 w sali A-24 (ul. Dąbrowskiego)

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
X
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn

Zainteresowania naukowe

 

rn

 

rn

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn

przemiany związków azotu podczas oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
usuwanie bez i z odzyskiem związków azotu i fosforu z cieczy osadowych
wykorzystanie procesów biologicznych w uzdatnianiu wody procesy przygotowania wody na cele kotłowe i chłodnicze
niezawodność funkcjonowania oczyszczalni ścieków pod kątem technologicznym

rn

 


Publikacje

Rok 2013

Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Sperczyńska E., Turek A., Changes in concentration of total organic carbon in water during treatment processes , Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., "Technologia wody" - miesięcznik, ISSN 2080-1467, 1, 14-17+23

Rok 2011

Sperczyńska E., Janosz-Rajczyk M., Usuwanie fosforanów z cieczy osadowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” 26-28 październik 2011r. , Częstochowa ISBN 978-83-7193-511-4, Konferencje 67, 64

Rok 2010

Sperczyńska E., Janosz-Rajczyk M. , Elimination of nitrogen from supernatants, In Proceedings of the 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, , 321-325

Rok 2009

Janosz-Rajczyk M. (red.), Dabrowska L., Jasiński R., Nowak R., Sperczyńska E., Wiśniowska E., Ćwiczenia laboratoryjne z technologii wody, r. 2 Sedymentacja zawiesin, r. 5 Odżelazianie i odmanaganianie, r. 6 Dezynfekcja, r. 7 Stabilizacja i odkwaszanie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ,

Janosz-Rajczyk M. (red.), Dabrowska L., Jasiński R., Nowak R., Sperczyńska E., Wiśniowska E.; , Ćwiczenia laboratoryjne z technologii wody, r.4 Adsorpcja, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, , 66-84

Sperczyńska E.,, Treatment of Supernatants with Biological Methods, Polish J.of Environ.Stud. Vol.18 nr 2B, Vol.18, No2B, 83-85

Sperczyńska E.,, Oczyszczanie cieczy osadowych metodami biologicznymi, Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Streszczenia referatów i posterów. , , 58

Rok 2008

Wiśniowska E., Janosz-Rajczyk M.,Sperczyńska E., Evaluation of water quality in Poraj reservoir using physicochemical analysis and toxkits, 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering Stationary, , 63

Janosz-Rajczyk M. (red.), Jasiński R., Kipigroch K., Nowak R., Popenda A., Sperczyńska E., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M. , Badania wybranych procesów oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ,

Rok 2007

Janosz-Rajczyk M., Nowak R., Sperczyńska E., Staszewski D., Usuwanie azotu amonowego z odcieków składowiskowych, Gospodarka odpadami komunalnymi, Tom III, 73-84

Rok 2006

Dąbrowska L., Sperczyńska E. , Przydatność węgla aktywnego w oczyszczaniu wody powierzchniowej z zastosowaniem koagulacji " , V Konferencja Naukowo-Techniczna "Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle"; Wyd. Politechniki Czestochowskiej,, seria Konferencje 59, 269-276

Rok 2004

Sperczyńska E., Janosz-Rajczyk M., Nowak R., Treatment of Wastewater With Large Ammonia Concentration Using High Performance Biological Methods, Pathways of Pollutants and Mitigation Strategies of Their Impact on The Ecosystems, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, 27, 232-244

Sperczyńska E., Janosz-Rajczyk M., Przemiany związków azotu podczas nitryfikacji ścieków koksowniczych, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka" , 55, 223-227

Rok 2003

Sperczyńska E., Janosz-Rajczyk M., Wpływ mikro i makro -zanieczyszczeń zawartych w ściekach koksowniczych na proces nitryfikacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, , 273-278

Rok 2002

Sperczyńska E., Wiśniowska E., Elimination of ammonium nitrogen from coke plant wastewater, Proceedings of 15th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA), Praha, Czech Republic, Summaries Systems and Technology 5, 197

Rok 2000

Janosz-Rajczyk M., Klimek I., Sperczyńska E., Elimination of nitrogen from wastewater with high ammonia nitrogen concentration, 14 International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA Praha , ,

Tomska A., Neczaj E., Sperczyńska E., Janosz-Rajczyk M., The influence of static magnetic field on biodegradation of activated sludge process, 14th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA, Praha, ,

Rok 1999

Janosz-Rajczyk M., Klimek I., Sperczyńska E., Eliminacja azotu w procesie nitryfikacji i denitryfikacji na przykładzie ścieków koksowniczych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.2, 171-187

Janosz-Rajczyk M., Klimek I., Sperczyńska E., Eliminacja azotu w procesie skróconej nitryfikacji na przykładzie ścieków koksowniczych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok - Augustów, Materiały X międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w rejonach rolniczo-przemysłowych”, , 168-179

Dąbrowska L., Sperczyńska E., Nowak R. , Uwalnianie jonów chromu z odpadów energetycznych, I Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa - Ustroń, Seria konferencje 33, 289-294

Rok 1997

Sperczyńska E., Klimek I., Janosz-Rajczyk M., Nitryfikacja azotu amonowego na przykładzie ścieków koksowniczych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Ustroń-Jaszowiec, Materiały V Sympozjum „Biotechnologia w Ochronie Środowiska”, , 67-75

Dąbrowska L., Płoszaj J., Sperczyńska E., Sułkowski W., Ocena zagrożenia wód popiołami składowanymi metodą gęstej mieszaniny, III Konferencja Naukowa "Inżynieria procesowa w ochronie środowiska", Jachranka k/Warszawy , , 311-314