Komisje wydziałowe

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 17.02.2014 r. została powołana Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • dr hab.inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz. - przewodniczący
 • dr inż. Michał Wichliński - sekretarz
 • dr inż. Beata Jabłońska - członek
 • dr inż. Agnieszka Popenda - członek
 • dr inż. Przemysław Szymanek - członek
 • dr inż. Iwona Kupich - członek
 • mgr inż. Lidia Bogacz - członek
 • mgr inż. Anna Maligłówka - przedstawiciel Związków Zaw. „SOLIDARNOŚĆ”   

oraz przedstawiciel do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w osobie Pani dr inż. Beaty Bień.

 

Wydziałowej Komisji  Stypendialnej na rok akad. 2012/2013

przewodniczący:

        dr inż. Marek Janik - Prodziekan d/s Nauczania

członkowie:
 • mgr Anna  Maligłówka - Kierownik  Dziekanatu
 • Tarkowski  Paweł - Przewodniczący  WRSS
 • Michałowska  Agnieszka -  student
 • Kołodziejski  Damian -  student