Kierownicy jednostek

Instytut Inżynierii Środowiska

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. January BIEŃ        

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

p/o Dyrektora Instytutu
dr hab. inż. Maciej MROWIEC   

Katedra Inżynierii Energii

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Zbigniew BIS        

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Lidia DĄBROWSKA        

Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. inż. Robert SEKRET