Dziekani

Dziekani w kadencji 2016-2020 r.

Dziekan
Dziekan
prof. dr hab. inż. Małgorzata KACPRZAK

prodziekan ds nauki
Prodziekan do spraw Nauki
dr hab. inż. Lidia DĄBROWSKA

dziekan ds nauczania
Prodziekan do spraw Nauczania
dr inż. Rafał JASIŃSKI

dziekan ds rozwoju
Prodziekan do spraw Rozwoju
dr hab inż. Mariusz KOWALCZYK