E-learning

Pierwsza próba obsługi przez Internet przebiegu całego toku studiów, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, została podjęta na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska w roku akademicki 2006/2007. Pomysłodawcą wprowadzenia „wirtualnego dziekanatu” na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska był ówczesny Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak.

Stworzony został wówczas „wirtualny dziekanat” usprawniający obieg protokołów zaliczeniowych oraz egzaminacyjnych na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów. Obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii ma w swojej ofercie kształcenia przygotowane E-kursy z następujących przedmiotów:

 • Bioremediacja Gruntów;

 • Chemia;

 • Ekologia;

 • Informatyczne Podstawy Projektowania;

 • Mechanika Płynów;

 • Meteorologia i Klimatologia;

 • Procesy Jednostkowe w Ochronie Środowiska;

 • Przemysłowa Energia Odpadowa;

 • Racjonalna Gospodarka Energią;

 • Techniki Pomiarowe i Analiza Sygnałów;

 • Technologia Odpadów Stałych i Osadów Ściekowych.

Wszystkie E-kursy są dostępne na platformie e-learningowej DELTA http://e-learning.pcz.pl