Struktura organizacyjna wydziału


INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA


Instytut Inżynierii Środowiska


INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH


Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych


KATEDRA CHEMII, TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW


Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków


KATEDRA INŻYNIERII ENERGII


Katedra Inżynierii Energii