Wyniki oceny pracowników przez studentów

W ramach systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale opracowany został zgodnie z procedurą W_PR_13 ranking nauczycieli akademickich, którzy w roku akademickim 2014/2015 w procesie ankietyzacji przez studentów uzyskali najwyższe oceny.

Nauczycieli sklasyfikowano w trzech lategoriach. W ramach każdej z kategorii podajemy 10 najlepszych zdaniem studentów nauczycieli, w kolejności alfabetycznej.

A. Przygotowanie do zajęć i zrozumiałość prezentowanego materiału:

 1. Grosser Anna
 2. Karoń Maciej
 3. Mirek Paweł
 4. Mrowiec Maciej
 5. Sekret Robert
 6. Szczegielniak Tomasz
 7. Szymanek Arkadiusz
 8. Szymanek Przemysław
 9. Utrata Grzegorz
 10. Wawrzyńczak Dariusz

B. Inspirowanie do samodzielnego myślenia:

 1. Grosser Anna
 2. Kobyłecki Rafał
 3. Mirek Paweł
 4. Mrowiec Maciej
 5. Sekret Robert
 6. Szymanek Arkadiusz
 7. Szymanek Przemysław
 8. Utrata Grzegorz
 9. Wawrzyńczak Dariusz
 10. Włodarczyk Renata

C. Postawa wobec studentów, obiektywność i sprawiedliwość oceniania:

 1. Grosser Anna
 2. Kobyłecki Rafał
 3. Mirek Paweł
 4. Mrowiec Maciej
 5. Piątek Zygmunt
 6. Rajczyk Rafał
 7. Sekret Robert
 8. Szymanek Arkadiusz
 9. Utrata Grzegorz
 10. Wawrzyńczak Dariusz