Studia podyplomowe

Ruszyła rekrutacja na dwusemestralne studia podyplomowe

„Chemia analityczna w ochronie środowiska, przemyśle i energetyce“
oraz
„Technologiczne i prawne aspekty gospodarowania odpadami“

organizowane przez Zespół specjalistów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej.