Doktoratymgr inż. Agniszka PLACEK

Data nadania stopnia doktora:
Wszczęcie przewodu doktorskiego w dniu 22.06.2015 r.

Rozprawa Doktorska nt.: „Znaczenie fitosekwestracji w procesie wspomaganej fitoremediacji gleb zdegradowanych”

Promotor: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak - Politechnika Częstochowska

Promotor pomocniczy: dr Anna Grobelak - Politechnika Częstochowska

Obszar wiedzy: Nauki Techniczne
Dziedzina: Nauki Techniczne
Dyscyplina: Inżynieria Środowiska

Recenzenci:
dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz - Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Zieliński Marcin, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Streszczenie
Recenzja
Recenzja

 

mgr inż. Piotr Celary

Data nadania stopnia doktora: 11.09.2017 r.
Rozprawa Doktorska nt.: „Witryfikacja odpadów mineralnych i osadów ściekowych z przemysłu garbarskiego”

Promotor : dr hab. inż. Katarzyna Wystalska, prof. PCz

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Jolanta Sobik-Szołtysek

Obszar wiedzy: Nauki Techniczne
Dziedzina: Nauki Techniczne
Dyscyplina: Inżynieria Środowiska

Recenzenci:

prof. dr hab. Kazimierz Szymański - Politechnika Koszalińska
dr hab. inż. Tadeusz Pająk – Akademia Górniczo - Hutnicza

Streszczenie
Recenzja
Recenzja

 

mgr inż. Sylwia Jankowska

Data nadania stopnia doktora: 10.04.2017 r.
Wszczęcie przewodu doktorskiego w dniu 16.11.2015 r.

Rozprawa Doktorska nt.: „Związki azotu w procesie fluidalnego oxy-spalania”

Promotor : dr hab. inż. Tomasz Czakiert, prof. PCz z Politechniki Częstochowskiej

Obszar wiedzy: Nauki Techniczne
Dziedzina: Nauki Techniczne
Dyscyplina: Energetyka

Recenzenci:

dr hab. inż. Jarosław Zuwała - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz - Politechnika Śląska

Streszczenie
Recenzja
Recenzja

 

mgr inż. Grzegorz Święszek

Data nadania stopnia doktora: 05.06.2017 r.
Wszczęcie przewodu doktorskiego w dniu 22.06.2015 r.

Rozprawa Doktorska nt.: „Suche oczyszczanie spalin przy użyciu sorbentów sodowych”

Promotor : dr hab. inż. Prof. AGH Tadeusz Pająk - Akademia Górniczo-Hutnicza

Obszar wiedzy: Nauki Techniczne
Dziedzina: Nauki Techniczne
Dyscyplina: Inżynieria Środowiska

Recenzenci:
prof. dr hab. Kazimierz Szymański – Politechnika Koszalińska
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw. PŁ- Politechnika Łódzka

Streszczenie
Recenzja
Recenzja

 

mgr inż. Piotr Feliński

Data nadania stopnia doktora: 24.10.2016 r.
Wszczęcie przewodu doktorskiego w dniu 23.02.2015 r.

Rozprawa Doktorska nt.:" Magazynowanie ciepła w kolektorze słonecznym z wykorzystaniem parafiny na potrzeby instalacji grzewczych"

Promotor : prof. dr hab. inż. Robert Sekret

Obszar wiedzy: Nauki Techniczne
Dziedzina: Nauki Techniczne
Dyscyplina: Inżynieria Środowiska

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz - Politechnika Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Marian B. Nantka - Politechniki Śląskiej

Streszczenie
Recenzja
Recenzja

 

mgr inż. Agnieszka Rorat

Data nadania stopnia doktora: 28.09.2015 r.
Wszczęcie przewodu doktorskiego w dniu: 23.02.2015 r.

Rozprawa doktorska nt.: “Assessment of the vermicomposting process applied on sewage sludge by monitoring of the compost quality and immune responses of three earthworm species: Eisenia fetida, Eisenia andrei and Dendrobaena veneta”

Obszar wiedzy: Nauki Techniczne
Dziedzina: Nauki Techniczne
Dyscyplina: Inżynieria Środowiska

Promotor:
prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kacprzak

Promotor pomocniczy:
dr inż. Krzysztof Fijałkowski

Recenzenci:
prof. dr hab. Kazimierz Szymański z Politechniki Koszalińskiej

prof. Annette de Vaufleury z University of Franche-Comté

Streszczenie
Recenzja
Recenzja

 

mgr inż. Angelika Kochel

Data nadania stopnia doktora: 28.09.2015 r.
Wszczęcie przewodu doktorskiego w dniu: 01.07.2013
Rozprawa doktorska nt.: „Odsiarczanie spalin pochodzących ze spalania w atmosferach wzbogaconych w O2 i CO2”

Obszar wiedzy: Nauki Techniczne
Dziedzina: Nauki Techniczne
Dyscyplina: Energetyka

Promotor:
dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek, prof. PCz

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz z Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. z Politechniki Wrocławskiej

Streszczenie
Recenzja
Recenzja