Habilitacje

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE PROWADZONE NA WYDZIALE INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ


Habilitant: Dr inż. EWA WIŚNIOWSKA

Wniosek
Przebieg postępowania
Skład komisji
Recenzja
Recenzja
Recenzja

 

Habilitant: Dr Magdalena Zabochnicka-Świątek

Wniosek
Przebieg postępowania
Skład komisji
Recenzja
Recenzja
Recenzja

 

Habilitant: dr inż. Beata Małgorzata Janowska

Wniosek
Przebieg postępowania
Skład komisji
Recenzja
Recenzja
Recenzja

 

Habilitant: dr inż. Jurand Bień

Wniosek
Przebieg postępowania
Skład komisji
Recenzja
Recenzja
Recenzja

 

Habilitant: dr inż. Jolanta SOBIK-SZOŁTYSEK

Wniosek
Przebieg postępowania
Skład komisji
Recenzja
Recenzja
Recenzja

 

Habilitant: dr Magdalena Jabłońska-Czapla

Wniosek
Przebieg postępowania
Skład komisji
Recenzja
Recenzja
Recenzja

 

Habilitant: DR INŻ. IWONA ZAWIEJA

Wniosek
Przebieg postępowania
Skład komisji
Recenzja
Recenzja
Recenzja

 

Habilitant: DR INŻ. ARTUR BŁASZCZUK

Wniosek
Przebieg postępowania
Skład komisji
Recenzja
Recenzja
Recenzja

 

Habilitant: DR INŻ. WOJCIECH DĄBROWSKI

Wniosek
Przebieg postępowania
Skład komisji
Recenzja
Recenzja
Recenzja

 

Habilitant: DR INŻ. RAFAŁ KOBYŁECKI

Wniosek
Przebieg postępowania
Skład komisji
Recenzja
Recenzja
Recenzja