Aktualności

30.10.2014

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 30.października 2014 roku podpisaliśmy umowę między naszym Wydziałem a I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie. Wśród najważniejszych zadań naszej współpracy jest objęcie przez Wydział patronatu nad klasą o profilu biologiczno-chemicznym, współpraca przy organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych.

 Podpisywanie

 

Bełchatów

4.10.2014

W sali widowiskowej I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie w sobotę 4.10 miała miejsce uroczysta inauguracja II Edycji Powiatowego Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego „Energetyka Jądrowa – Przyszłością Narodu”.

Honorowy Patronat nad projektem objęli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński, Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk oraz  Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie. Opiekę merytoryczną sprawuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Otwockiem, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Pani dyrektor Agnieszka Henel powitała organizatorów, współpracującą z naszą szkoła panią dr inż. Renatę Włodarczyk z Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej oraz uczestników  projektu. Konkurs organizują nauczycielki chemii, biologii, fizyki, geografii  I LO im. J. Słowackiego: Elżbieta Żołyniak, Monika Lichańska–Walas, Katarzyna Tazbir, Dorota Stelmach.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego. Jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań energetyką jądrową wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz doskonalenie, popularyzacja wiedzy i umiejętności w zakresie energetyki jądrowej. Młodzież przez kolejne soboty uczestniczyć będzie w wykładach z zakresu wiedzy o energetyce jądrowej, zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli naszej szkoły oraz nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej w pięciu blokach tematycznych.

 

Terminy spotkań:     

4.X.2014    9.00 - 11.00 - blok fizyka

18. X.2014    9.00 - 11.00 - blok chemia

           25. X.2014    9.00 - 11.00 - blok geografia

        8 .XI.2014    9.00 - 11.00 - blok materiały w energetyce niekonwencjonalnej

      15.XI.2014    9.00 - 11.00 – blok biologia

Finał Konkursu odbędzie się 29.XI.2014 w sali audytoryjnej  Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej. Główną nagrodą w konkursie jest  wyjazd do Instytutu Badań Jądrowych w Świerku  połączony ze zwiedzaniem reaktora badawczego Maria.

                                                                Gimnazjalistom życzymy powodzenia.

15.04.2014

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 11 kwietnia 2014 (piątek) przybyła na Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej pani Konsul Generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Pani Ellen Germain. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z młodzieżą i studentami PCz. W spotkaniu uczestniczyli wybrani uczniowie z naszych zaprzyjaźnionych szkół częstochowskich: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego oraz I Liceum Społeczne im. Z. Herberta. Tematem przewodnim spotkania była droga do kariery i możliwości rozwoju młodzieży w naszym regionie.  

pani konsul Konsul Generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Pani Ellen Germain

grupowe pani konsul Uczestnicy spotkania z panią Konsul Ellen Germain

 

14.04. 2014

W dniach od 14 marca do 18 kwietnia pan Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wraz z panem Wiceprezydentem Jarosławem Marszałkiem odwiedzali szkoły średnie na terenie Częstochowy. Na spotkaniach z młodzieżą maturalną byli również pan Dziekan Maciej Mrowiec i pan Prodziekan Rafał Jasiński. Przedstawiciele naszych władz zaprezentowali kierunki kształcenia na naszym wydziale, sposoby nauczania (e-learning) oraz bogate zaplecze badawcze.

17.03.2014

W dniu 17.03.2014r. w związku z realizacją programu Comenius, 5 uczniów ze szkoły im. dra Wł. Biegańskiego uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez eksperta w dziedzinie ochrony środowiska panią dr inż. Agnieszkę Popendę. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że kolejna szkoła w naszym mieście doceniła możliwość współpracy z Politechniką Częstochowską, a szczególnie Wydziałem Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.

Na zdjęciu uczniowie szkoły im. dra Wł. Biegańskiego oraz studenci WISIB

Na zdjęciu uczniowie szkoły im. dra Wł. Biegańskiego oraz studenci WISIB

11.03.2014

W dniu 2.kwietnia 2014r. pani mgr Katarzyna Tazbir wygłosi w siedzibie Ministerstwa Gospodarki na I Edukacyjnym Forum Energetyki Jądrowej wykład pod roboczym tytułem "Program polskiej energetyki jądrowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Czestochowie". Podczas wykładu pani Tazbir podsumuje wyniki projektu I Powiatowego Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych, który odbył się 9.listopada 2013 r. Honorowy patronat nad konkuresm objęła wówczas Jej Magnificencja Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron. W trakcie trwania konkursu został wygłoszony referat pt: "Ogniwa paliwowe" zaprezentowany przez dr inż. Renatę Włodarczyk z Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.

 

Owoce naszej współpracy już są widoczne nawet poza granicami naszego regionu. Powodzenia! 

11.03.2014

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 10.marca 2014 roku podpisaliśmy umowę między naszym Wydziałem a I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Wśród najważniejszych zadań naszej współpracy jest objęcie przez Wydział patronatu nad klasą o profilu biologiczno-chemiczno-fizycznym, współpraca przy organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych.

Słowacki Na zdjęciu pani dyrektor mgr Agnieszka Henel (I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie) i dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz

21.02.2014

W dniu 20.02.2014 dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii dr hab. inż. Maciej Mrowiec podpisał Porozumienie o współpracy z dyrektorem I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta panią mgr Danutą Zatyką. W ramach porozumienia możliwa będzie współpraca przy organizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym.

 Podpisanie Herbet Na zdjęciu pani dyrektor mgr  Danuta Zatyka (I Społeczne LO i Społeczne Gimnazjum im. Z. Herberta w Częstochowie) i dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz

14.02.2014

Aktualnie realizujemy przedsięwzięcie związane z pomocą przy organizacji II konkursu powiatowego I LO im. J. Słowackiego pt: Energetyka jądrowa przyszłością narodu. Niniejszy konkurs realizowany jest na bazie porozumienia o współpracy między I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie a Wydziałem Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej.

Głównym pomysłodawcą i organizatorem jest pani mgr inż. Katarzyna Tazbir (I LO im. J. Słowackiego w Cz-wie).

30.10.2014

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 30.października 2014 roku podpisaliśmy umowę między naszym Wydziałem a I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie. Wśród najważniejszych zadań naszej współpracy jest objęcie przez Wydział patronatu nad klasą o profilu biologiczno-chemicznym, współpraca przy organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych.

 Podpisywanie

 

Bełchatów

4.10.2014

W sali widowiskowej I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie w sobotę 4.10 miała miejsce uroczysta inauguracja II Edycji Powiatowego Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego „Energetyka Jądrowa – Przyszłością Narodu”.

Honorowy Patronat nad projektem objęli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński, Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk oraz  Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie. Opiekę merytoryczną sprawuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Otwockiem, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Pani dyrektor Agnieszka Henel powitała organizatorów, współpracującą z naszą szkoła panią dr inż. Renatę Włodarczyk z Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej oraz uczestników  projektu. Konkurs organizują nauczycielki chemii, biologii, fizyki, geografii  I LO im. J. Słowackiego: Elżbieta Żołyniak, Monika Lichańska–Walas, Katarzyna Tazbir, Dorota Stelmach.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu częstochowskiego. Jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań energetyką jądrową wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz doskonalenie, popularyzacja wiedzy i umiejętności w zakresie energetyki jądrowej. Młodzież przez kolejne soboty uczestniczyć będzie w wykładach z zakresu wiedzy o energetyce jądrowej, zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli naszej szkoły oraz nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej w pięciu blokach tematycznych.

 

Terminy spotkań:     

4.X.2014    9.00 - 11.00 - blok fizyka

18. X.2014    9.00 - 11.00 - blok chemia

           25. X.2014    9.00 - 11.00 - blok geografia

        8 .XI.2014    9.00 - 11.00 - blok materiały w energetyce niekonwencjonalnej

      15.XI.2014    9.00 - 11.00 – blok biologia

Finał Konkursu odbędzie się 29.XI.2014 w sali audytoryjnej  Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej. Główną nagrodą w konkursie jest  wyjazd do Instytutu Badań Jądrowych w Świerku  połączony ze zwiedzaniem reaktora badawczego Maria.

                                                                Gimnazjalistom życzymy powodzenia.

15.04.2014

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 11 kwietnia 2014 (piątek) przybyła na Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej pani Konsul Generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Pani Ellen Germain. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z młodzieżą i studentami PCz. W spotkaniu uczestniczyli wybrani uczniowie z naszych zaprzyjaźnionych szkół częstochowskich: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego oraz I Liceum Społeczne im. Z. Herberta. Tematem przewodnim spotkania była droga do kariery i możliwości rozwoju młodzieży w naszym regionie.  

pani konsul Konsul Generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Pani Ellen Germain

grupowe pani konsul Uczestnicy spotkania z panią Konsul Ellen Germain

 

14.04. 2014

W dniach od 14 marca do 18 kwietnia pan Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wraz z panem Wiceprezydentem Jarosławem Marszałkiem odwiedzali szkoły średnie na terenie Częstochowy. Na spotkaniach z młodzieżą maturalną byli również pan Dziekan Maciej Mrowiec i pan Prodziekan Rafał Jasiński. Przedstawiciele naszych władz zaprezentowali kierunki kształcenia na naszym wydziale, sposoby nauczania (e-learning) oraz bogate zaplecze badawcze.

17.03.2014

W dniu 17.03.2014r. w związku z realizacją programu Comenius, 5 uczniów ze szkoły im. dra Wł. Biegańskiego uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez eksperta w dziedzinie ochrony środowiska panią dr inż. Agnieszkę Popendę. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że kolejna szkoła w naszym mieście doceniła możliwość współpracy z Politechniką Częstochowską, a szczególnie Wydziałem Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.

Na zdjęciu uczniowie szkoły im. dra Wł. Biegańskiego oraz studenci WISIB

Na zdjęciu uczniowie szkoły im. dra Wł. Biegańskiego oraz studenci WISIB

11.03.2014

W dniu 2.kwietnia 2014r. pani mgr Katarzyna Tazbir wygłosi w siedzibie Ministerstwa Gospodarki na I Edukacyjnym Forum Energetyki Jądrowej wykład pod roboczym tytułem "Program polskiej energetyki jądrowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Czestochowie". Podczas wykładu pani Tazbir podsumuje wyniki projektu I Powiatowego Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych, który odbył się 9.listopada 2013 r. Honorowy patronat nad konkuresm objęła wówczas Jej Magnificencja Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron. W trakcie trwania konkursu został wygłoszony referat pt: "Ogniwa paliwowe" zaprezentowany przez dr inż. Renatę Włodarczyk z Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.

 

Owoce naszej współpracy już są widoczne nawet poza granicami naszego regionu. Powodzenia! 

11.03.2014

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 10.marca 2014 roku podpisaliśmy umowę między naszym Wydziałem a I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Wśród najważniejszych zadań naszej współpracy jest objęcie przez Wydział patronatu nad klasą o profilu biologiczno-chemiczno-fizycznym, współpraca przy organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych.

Słowacki Na zdjęciu pani dyrektor mgr Agnieszka Henel (I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie) i dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz

21.02.2014

W dniu 20.02.2014 dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii dr hab. inż. Maciej Mrowiec podpisał Porozumienie o współpracy z dyrektorem I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta panią mgr Danutą Zatyką. W ramach porozumienia możliwa będzie współpraca przy organizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym.

 Podpisanie Herbet Na zdjęciu pani dyrektor mgr  Danuta Zatyka (I Społeczne LO i Społeczne Gimnazjum im. Z. Herberta w Częstochowie) i dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz

14.02.2014

Aktualnie realizujemy przedsięwzięcie związane z pomocą przy organizacji II konkursu powiatowego I LO im. J. Słowackiego pt: Energetyka jądrowa przyszłością narodu. Niniejszy konkurs realizowany jest na bazie porozumienia o współpracy między I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie a Wydziałem Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej.

Głównym pomysłodawcą i organizatorem jest pani mgr inż. Katarzyna Tazbir (I LO im. J. Słowackiego w Cz-wie).