Plan zajęć

Rok akademicki 2016/2017 - Semestr letni

Proszę dokonać wyboru - rodzaju studiów, kierunku studiów, semestru, ewentualnie specjalności.

 

Wykaz oznaczeń sal wykładowych, ćwiczeniowych, projektowych i laboratoryjnych:

SALE - ul. Brzeźnicka 60a

Sale ćwiczeniowe i wykładowe: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, E1
Sale laboratoryjne: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L17A, L24

SALE - ul. J.H. Dąbrowskiego 69

Sale ćwiczeniowe i wykładowe: A24, A23, A22, A16, A18k, A26, D1, D2, D3, D4, D5, D6

Sale laboratoryjne: D9, D10, D11, D12, 65, L75, 226

TERMINY ZJAZDÓW DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Infrastruktury i Środowiska ustalono dla studiów niestacjonarnych 9 terminów zjazdów w semestrze. W terminach wyróżnionych odbywają się wyłacznie zajęcia dla I roku studiów pierwszego stopnia oraz zajęcia z języka obcego dla II i III roku studiów pierwszego stopnia. 

SEMESTR ZIMOWY

15.10. – 16.10.2016
22.10. – 23.10.2016
29.10. – 30.10.2016
05.11. – 06.11.2016
19.11. – 20.11.2016
03.12. – 04.12.2016
10.12. – 11.12.2016
14.01. – 15.01.2017
21.01. – 22.01.2017

SEMESTR LETNI

25.02. – 26.02.2017
04.03. – 05.03.2017
18.03. – 19.03.2017
25.03. – 26.03.2017
08.04. – 09.04.2017
29.04. – 30.04.2017
13.05. – 14.05.2017
20.05. – 21.05.2017
10.06. – 11.06.2017