Patronat medialny

Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza
serdecznie zaprasza do udziału w

13. Konferencji Naukowej Pol-Emis 2016 „Powietrze atmosferyczne: jakość – zagrożenie – ochrona”

która odbędzie się w Szklarskiej Porębie w dniach 1-4 czerwca 2016 r. pod honorowym patronatem
JM prof. Tadeusza Więckowskiego – Rektora Politechniki Wrocławskiej
oraz
Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Tematyka Konferencji obejmuje: ocenę zagrożenia środowiska emisją zanieczyszczeń w świetle wymagań Unii Europejskiej, charakterystykę źródeł emisji zanieczyszczeń, monitoring i metody pomiarowe zanieczyszczeń powietrza, procesy, technologie i urządzenia do oczyszczania gazów odlotowych, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,

ekologiczne aspekty zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz procesów współspalania, zarządzanie jakością powietrza.

Szczegółowe informacje oraz karta uczestnictwa dostępne są na stronie Konferencji

www.pol-emis.pwr.wroc.pl oraz pod adresem pol-emis@pwr.edu.pl.

Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów upływa 1 kwietnia 2016 r.

W programie konferencji znajdą się wystąpienia plenarne, sesja posterowa oraz prezentacja stoisk firmowych.

Serdecznie zapraszamy!


 Politechnika Wrocławska
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
serdecznie zaprasza do udziału w

12. Konferencji Naukowej POL-EMIS 2014

która odbędzie się w dniach 4–7 czerwca 2014 r. w hotelu Relaks w Karpaczu.

 

Tematyka konferencji obejmuje: ocenę zagrożeń środowiska emisją zanieczyszczeń, charakterystykę źródeł emisji, monitoring i metody pomiarowe zanieczyszczeń powietrza, procesy, technologie i urządzenia do oczyszczania gazów odlotowych, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, ekologiczne aspekty zastosowania odnawialnych źródeł energii i procesów współspalania oraz zarządzanie jakością powietrza.

Szczegółowe informacje oraz karta uczestnictwa dostępne są na stronie konferencji www.pol-emis.pwr.wroc.pl oraz pod adresem pol-emis@pwr.wroc.pl. Termin zgłoszenia upływa 28 marca 2014 r. Na pełne teksty artykułów (8-10 stron) czekamy do 18 kwietnia 2014 r.

W programie konferencji znajdą się wystąpienia plenarne, sesja posterowa oraz prezentacja stoisk firmowych.

Serdecznie zapraszamy!