Koło EKOPRAKTYCZNI

Koło naukowe "EKOPRAKTYCZNI"

 Celem działalności koła naukowego "Nasza wspólna ziemia" powołanego na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej jest:

 •     pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz eksperymentalnej w zakresie inżynierii i ochrony środowiska,
 •     rozwijanie kreatywnego myślenia,
 •     poszerzanie kontaktów studentów z ludźmi nauki,
 •     zacieśnianie kontaktów z przemysłem działającym w obszarach energetyki zawodowej oraz gospodarki wodno-ściekowej,
 •     zacieśnianiu więzi koleżeńskich.

Organizujemy wykłady, spotkania, wygłaszamy referaty na temat własnej działalności naukowej. Nawiązujemy kontakty poprzez uczestniczenie w konferencjach naukowych, festiwalach nauki oraz targach przemysłowych.

Do dyspozycji członków Koła oddajemy doskonale wyposażone laboratoria naukowe oraz opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej. To właśnie tutaj możecie Państwo realizować swoje pasje naukowe, doskonalić swoje umiejętności w zakresie wnioskowania, przygotowania i prowadzenia eksperymentu, jak również analizy otrzymanych wyników. Poprzez zaangażowanie w Kole naukowym dajemy Państwu:

 •     unikalną okazję nawiązania kontaktu z przedstawicielami największych przedsiębiorstw w kraju produkujących elektryczność,
 •     możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi,
 •     dostęp do najnowocześniejszej aparatury naukowo-badawczej,
 •     możliwość wspólnej realizacji badań naukowych, których wyniki mogą być później wykorzystane w realizacji pracy inżynierskiej i magisterskiej,
 •     możliwość doskonalenia prezentacji swoich osiągnięć.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i pomysły w zakresie jeszcze większego uatrakcyjnienia działalności Koła.

Dużym zainteresowaniem wśród studentów cieszą się zwłaszcza zajęcia wyjazdowe. W organizacji tych zajęć w sposób szczególny pomaga nam PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów oraz Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia Łagisza.

W trakcie trwania zajęć studenci mogą zapoznać się m.in. z:

 •     metodami pozyskiwania węgla brunatnego w odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów,
 •     technologiami niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła,
 •     budową bloków energetycznych z cyrkulacyjną warstwą fluidalną do spalania węgla brunatnego,
 •     technologiami suchego odsiarczania spalin,
 •     budową linii technologicznych wykorzystywanymi przy produkcji elektryczności ze spalania węgla brunatnego,
 •     metodami eliminacji hałasu pochodzącego z zakładów produkujących elektryczność,
 •     metodami odpylania gazów odlotowych,
 •     budową oraz działaniem elektrowni wodnej.
Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w pracę Koła Naukowego "Nasza Wspólna Ziemia".
Opiekun Koła Naukowego
dr inż. Paweł MIREK

PGE Energia Odnawialna, 10.12.2013

10 grudnia 2013 r. studenci z Koła Naukowego Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii "Nasza wspólna Ziemia" wzięli udział w zajęciach wyjazdowych w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar i Porąbka znajdujących się w Międzybrodziu Bialskim. Opiekunami zajęć wyjazdowych byli dr inż. Beata Jabłońska, dr inż. Iwona Kupich oraz dr inż. Robert Malmur.

Studenci zapoznali się z zasadą działania tych elektrowni i stosowanymi w nich urządzeniami. Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar jest jedną z największych budowli hydroenergetycznych w Polsce. Jest ona przeznaczona do regulacji systemu energetycznego w czasie szczytów i zapadów obciążenia. Zasługującymi na uwagę obiektami wchodzącymi w skład tej elektrowni są dwa zbiorniki: dolny i górny. W okresie niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną, gdy jest ona dużo tańsza (np. w nocy lub w okresie letnim), woda pompowana jest ze zbiornika dolnego do górnego. Następuje więc zamiana energii elektrycznej w potencjalną ciężkości. W okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię (gdy energia elektryczna jest droższa) następuje odwrócenie procesu – woda spuszczana jest ze zbiornika górnego do dolnego poprzez system tak zwanych turbogeneratorów odwracalnych. Są to urządzenia, które mogą służyć zarówno jako pompy (przemieszczające wodę z dolnego do górnego zbiornika), jak i jako normalne turbiny wodne.

Źródłem odnawialnej energii jest także Elektrownia Porąbka usytuowana przy zaporze rzeki Soły, którą również zobaczyli studenci.




Elektrownia Bełchatów, 15.11.2012

W dniu 15. listopada 2012r. Studenckie Koło Naukowe "Nasza Wspólna Ziemia" Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii zorganizowało zajęcia wyjazdowe dla studentów kierunku Energetyka semestr III, V oraz VII, które odbyły się w Elektrowni Bełchatów należącej do Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Celem zajęć wyjazdowych było zapoznanie studentów z budową oraz technologią wytwarzania elektryczności w największym polskim pyłowym kotle pracującym na parametry nadkrytyczne o mocy 858MW. W trakcie zajęć studenci mieli także okazję zapoznać się z działaniem urządzeń instalacji pomocniczych, w tym: stacji przygotowania wody, instalacji rozładunku i magazynowania oleju opałowego, instalacji odpopielania, instalacji rozładunku i magazynowania mączki kamienia wapiennego, magazynu gipsu ze stacją załadunku na samochody, pompowni wody ppoż., sprężarkowni, zespołowi awaryjnych generatorów energii elektrycznej oraz instalacji odsiarczania spalin.

 Eksploatację bloku 858 MW rozpoczęto w dniu 1 października 2011 roku. Jest on największym i najnowocześniejszym blokiem energetycznym w Polsce opalanym węglem brunatnym. Poprzez zastosowanie wysokosprawnych urządzeń, a szczególności kotła wytwarzającego parę o parametrach nadkrytycznych, uzyskana została wysoka sprawność wytwarzania energii, co pozwoliło na  zminimalizowane zużycia paliwa i w konsekwencji emisji zanieczyszczeń. Nowa jednostka wytwórcza spełnia wszystkie wymagania prawne obowiązujące w kraju oraz odpowiednie kryteria Dyrektyw Unii Europejskiej. Blok włączony jest do Krajowego Systemu Energetycznego w stacji Trębaczew za pomocą wybudowanej dla tego celu linii wysokiego napięcia. Oprócz zastosowania dobrze znanych technologii podwyższania sprawności bloku takich jak regeneracja nisko i wysokoprężna oraz międzystopniowe przegrzewanie pary, zastosowano dodatkowo:

 • nadkrytyczne parametry pary,
 • nowoczesne układy łopatkowe turbiny,
 • układu odzysku ciepła ze spalin – FGHRS (Flue Gas Heat Recovery System).

Dzięki tym zabiegom sprawność brutto w warunkach nominalnych ma przekraczać  44,4% co odpowiada osiągnięciu sprawności netto 42 %.

Elektrowni Bełchatów


Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Złoty Sen” w Złotnikach LubańskichOśrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Złoty Sen” w Złotnikach Lubańskich Prezentacja historii BOT Elektrowni Turów – Mgr inż. Jan WyszyńskiPrezentacja historii BOT Elektrowni Turów – Mgr inż. Jan Wyszyński Zwiedzanie BOT Elektrowni Turów S.A.Zwiedzanie BOT Elektrowni Turów S.A. Zwiedzanie BOT Elektrowni Turów S.A.Zwiedzanie BOT Elektrowni Turów S.A. Wizyta w turoszowskim zagłębiu węgla brunatnegoWizyta w turoszowskim zagłębiu węgla brunatnego Wizyta w bełchatowskim zagłębiu węgla brunatnegoWizyta w bełchatowskim zagłębiu węgla brunatnego