Kierunek - inżynieria środowiska

Plany studiów

Studia stacjonarne I stopnia - profil ogólnoakademicki

Cykl kształcenia 2012/2013 – 2015/2016
Cykl kształcenia 2013/2014 – 2016/2017

Studia stacjonarne II stopnia - profil ogólnoakademicki

Cykl kształcenia 2012/2013 – 2013/2014
Cykl kształcenia 2013/2014 – 2014/2015

 

Studia niestacjonarne I stopnia - profil ogólnoakademicki

Cykl kształcenia 2012/2013 – 2015/2016
Cykl kształcenia 2013/2014 – 2016/2017

Studia niestacjonarne II stopnia - profil ogólnoakademicki

Cykl kształcenia 2012/2013 – 2013/2014
Cykl kształcenia 2013/2014 – 2014/2015