Studia II stopnia

Program kształcenia

dla kierunku Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne II stopnia - profil ogólnoakademicki
Cykl kształcenia 2012/2013 – 2013/2014
Cykl kształcenia 2013/2014 – 2014/2015

 

Program kształcenia

dla kierunku Inżynieria Środowiska

Studia niestacjonarne II stopnia - profil ogólnoakademicki
Cykl kształcenia 2012/2013 – 2013/2014
Cykl kształcenia 2013/2014 – 2014/2015

 

Program kształcenia

dla kierunku Ochrona Środowiska

Studia stacjonarne II stopnia - profil ogólnoakademicki
Cykl kształcenia 2012/2013 – 2013/2014
Cykl kształcenia 2013/2014 – 2014/2015

 

Program kształcenia

dla kierunku Energetyka

Studia stacjonarne II stopnia - profil ogólnoakademicki
Cykl kształcenia 2012/2013 – 2013/2014
Cykl kształcenia 2013/2014 – 2014/2015