Skład osobowy Komisji i Zespołów

 

Skład osobowy komisji i zespołów tworzących
Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia
3 kwiecień 2017

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

dr inż. Ewa WIŚNIOWSKA

Zastępca Pełnomocnika Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

dr inż. Magdalena MADEŁA

 

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

dr inż. Ewa WIŚNIOWSKA – Przewodnicząca
dr hab. inż. Lidia DĄBROWSKA, prof. PCz
dr hab. inż. Agata ROSIŃSKA, prof. PCz
dr hab. inż. Longina STĘPNIAK, prof. PCz
dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, prof. PCz
dr hab. inż. Iwona ZAWIEJA, prof. PCz
dr inż. Beata BIEŃ
dr inż. Rafał JASIŃSKI
dr inż. Rafał RAJCZYK
dr inż. Jolanta SOBIK-SZOŁTYSEK
dr inż. Robert ZARZYCKI
mgr inż. Katarzyna KIPIGROCH – Sekretarz
mgr inż. Piotr CELARY – Przedstawiciel Doktorantów
Łukasz NAJMAN – Przedstawiciel Samorządu Studentów

 

Zespół ds. kształcenia

dr inż. Rafał JASIŃSKI – Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Zbigniew BIS
prof. dr hab. inż. Zygmunt PIĄTEK
prof. dr hab. inż. Lidia WOLNY
dr hab. inż. Mariusz KOWALCZYK
dr hab. inż. Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA, prof. PCz
dr hab. inż. Agata ROSIŃSKA, prof. PCz
dr Anna GROBELAK
dr inż. Elżbieta SPERCZYŃSKA
Łukasz NAJMAN – Przedstawiciel Studentów

 

Zespół ds. kształcenia na studiach doktoranckich

dr hab. inż. Lidia DĄBROWSKA, prof. PCz – Przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Lidia WOLNY - Wiceprzewodnicząca
dr hab. inż. Tomasz CZAKIERT, prof. PCz
dr hab. inż. Katarzyna WYSTALSKA, prof. PCz
dr Beata KARWOWSKA
dr inż. Urszula KĘPA
mgr inż. Dorota BIELECKA
mgr inż. Wioleta STĘPIEŃ – Przedstawiciel Doktorantów
mgr inż. Sylwia JEDLIKOWSKA – Przedstawiciel Doktorantów

Zespół ds. kształcenia w języku angielskim

dr hab. inż. Agata ROSIŃSKA, prof. PCz – Przewodnicząca
dr hab. inż. Rafał KOBYŁECKI, prof. PCz
dr inż. Krystyna MALIŃSKA
dr inż. Agnieszka POPENDA
dr inż. Magdalena ZABOCHNICKA–ŚWIĄTEK

Zespół ds. nowoczesnych technik nauczania

dr inż. Renata WŁODARCZYK – Przewodnicząca
dr hab. inż. Agata ROSIŃSKA, prof. PCz
dr hab. inż. Artur BŁASZCZUK, prof. PCz

Zespół ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym

dr inż. Rafał RAJCZYK – Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Zbigniew BIS
dr hab. Szymon HOFFMAN
dr hab. inż. Paweł MIREK, prof. PCz
dr hab. inż. Ewa NECZAJ, prof., PCz
dr inż. Krystyna MALIŃSKA
mgr inż. Katarzyna MALMUR
mgr inż. Dorota PAWŁOWSKA – Przedstawiciel Doktorantów

 

Zespół ds. hospitacji zajęć

dr inż. Beata BIEŃ – Przewodnicząca
dr hab. inż. Ewa OCIEPA, prof. PCz
dr inż. Aleksandra ŚCIUBIDŁO
 

Zespół ds. ankietyzacji studentów

dr inż. Robert ZARZYCKI – Przewodniczący
dr Ewa BIEŃ
dr inż. Iwona DESKA
dr inż. Urszula KĘPA
dr inż. Rafał NOWAK
dr inż. Rafał RAJCZYK
dr inż. Michał TURSKI
Łukasz NAJMAN – Przedstawiciel Studentów

 

Zespół ds. praktyk studenckich

dr inż. Jolanta SOBIK-SZOŁTYSEK – Przewodnicząca
dr inż. Dariusz WAWRZYŃCZAK
dr inż. Ewa SIEDLECKA
Dorota PAWŁOWSKA – Przedstawiciel Doktorantów
Łukasz NAJMAN – Przedstawiciel Studentów

 

Zespół ds. dyplomowania

dr hab. inż. Longina STĘPNIAK, prof. PCz – Przewodnicząca
dr inż. Jurand BIEŃ
dr inż. Beata BIEŃ
dr inż. Robert MALMUR
dr inż. Rafał RAJCZYK
dr inż. Michał TURSKI
dr inż. Elżbieta SPERCZYŃSKA
dr inż. Renata WŁODARCZYK
Łukasz NAJMAN – Przedstawiciel Studentów

 

Zespół ds. monitorowania karier absolwentów

dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, prof. PCz – Przewodnicząca
dr inż. Iwona KUPICH
dr inż. Joanna RUDNIAK
dr inż. Agnieszka TOMSKA
dr inż. Grzegorz UTRATA
dr inż. Dariusz WAWRZYŃCZAK
Łukasz NAJMAN – Przedstawiciel Studentów

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

prof. dr hab. inż. Małgorzata KACPRZAK – Przewodnicząca
dr inż. Michał WICHLIŃSKI – Sekretarz
dr Monika GAŁWA-WIDERA
dr inż. Beata JABŁOŃSKA
dr inż. Agnieszka POPENDA
dr inż. Przemysław SZYMANEK
mgr inż. Lidia BOGACZ
mgr inż. Anna MALIGŁÓWKA

 

Zespół ds. zasobów materialnych i infrastruktury

dr inż. Iwona ZAWIEJA – Przewodnicząca
dr inż. Agnieszka JACHURA
dr inż. Andrzej KACPRZAK
dr inż. Dariusz WAWRZYŃCZAK
mgr Łukasz KUDLIK
mgr Adam ŚWIECH
Marek MAKUŁA