Oprogramowanie MS DreamSpark

Bezpłatne oprogramowanie firmy Microsoft dla studentów i wykładowców

Program licencyjny MSDN AA zapewnia dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu zarówno studenci jak i pracownicy dydaktyczni

naszego wydziału mogą wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno na uczelni, jak i w domu.

W ramach licencji można między innymi pozyskać:

  • systemy operacyjne (m. in. Windows XP, Windows Vista, Windows 7),
  • serwery (m. in. SQL Server, Windows Server, BizTalk Server),
  • narzędzia do tworzenia oprogramowania (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression),
  • aplikacje (m.in. Access, Project, Visio),
  • wersje testowe produktów.

Korzystając z oprogramowania zawartego w MSDN AA, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska zobowiązał się do NIEKOMERCYJNEGO wykorzystania oprogramowania, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Studenci oraz pracownicy dydaktyczni jednostki mogą oprogramowanie pobierać oraz instalować je na swoich komputerach osobistych jedynie w celach edukacyjnych. Oprogramowanie może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów.

W jaki sposób pozyskać dostęp?

W tym celu STAROSTA roku zgłosi się osobiście do wydziałowego administratora licencji MSDN AA celem przygotowania listy studentów, którzy wyrażają, zgodnie z licencją, zgodę na stosowanie oprogramowania Microsoft wyłącznie w celach niekomercyjnych.

Starosta zostanie poproszony o przygotowanie danych zgodnie z wytycznymi podanymi przez administratora. Następnie zostanie przyznana nazwa użytkownika oraz hasło do systemu pozwalająca na download określonego oprogramowania.

Microsoft DreamSpark


Webcast prezentujący w jaki sposób pozyskiwać oprogramowanie można obejrzeć ... tutaj ...

Administrator licencji MSDN AA na WIŚiB
dr inż. Jurand Bień
e-mail: jurand@is.pcz.czest.pl