Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej prowadzi badania karier zawodowych absolwentów. Celem badań jest uzyskanie informacji na temat jakości kształcenia. Opracowane statystycznie wyniki pozwolą na wprowadzenie nowych kierunków kształcenia oraz modyfikowanie programów nauczania zgodnych z wymaganiami rynku pracy.

Ankietyzacja obejmuje absolwentów w dniu składania egzaminu dyplomowego oraz po 3 i po 5 latach po zakończeniu studiów.

Badania są anonimowe. Z tego względu prosimy o wyrażenie zgody na udział w tych badaniach. Poniższe dane posłużą nam jedynie do utworzenia Wydziałowej Bazy Danych.

Do pobrania:

Zgoda na udział w badaniach w formie Oświadczenia - zał.1

Ankieta absolwenta Politechniki Częstochowskiej - zał. 2

Ankieta Politechniki Częstochowskiej po 3 latach od ukończenia studiów - zał. 3