Wydziałowa Komisja Wyborcza 2016-2020

Skład wydziałowej komisji wyborczej 

Na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii w dniu 25.01.2016 r. została powołana na kadencję 2016-2020 Wydziałowa Komisja Wyborcza, która na posiedzeniu 12.02.2016 r. ukonstytuowała się. Poniżej skład komisji:

1.    Dr hab. inż. Jolanta Sobik-Szołtysek - przewodnicząca
2.    Prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Kamizela - członek
3.    Prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Mirek - członek
4.    Prof. nzw. dr hab. inż.Agata Rosińska - zastępca przewodniczącego
5.    Dr inż. Anna Grosser - sekretarz
6.    Dr inż. Renata Włodarczyk - członek
7.    Mgr inż. Kinga Nogaj - przedstawiciel doktorantów
8.    Paulina Grzesiak - przedstawiciel studentów

KALENDARZ WYBORCZY WIiŚ na kadencję 2016/2020

Kalendarz wyborczy Wydziału Infrastruktury i Środowiska  na kadencję 2016-2020 pobierz   

 

KOMUNIKAT 11 Uczelnianej Komisji Wyborczej

Informacja o przesunięciach terminów w kalendarzu wyborczym uczelni. pobierz  

 

KOMUNIKAT 28

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału. pobierz  

KOMUNIKAT 27

Wygaśnięcie mandatów członków Rady Wydziału. pobierz  

KOMUNIKAT 26

Wynik wyborów uzupełniających do Senatu Politechniki Częstochowskiej. pobierz  

KOMUNIKAT 25

Wynik wyborów uzupełniających do Rady Wydziału. pobierz  

KOMUNIKAT 24

Wynik wyborów uzupełniających do Wydziałowego Kolegium Elektorow. pobierz  

KOMUNIKAT 23

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o kalendarium wyborów uzupełniających. pobierz   

KOMUNIKAT 22

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydzińu Infrastruktury i Środowiska informuje o wygaśnięciu mandatów. pobierz   

KOMUNIKAT 21

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje pełny skład Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 r. pobierz   

KOMUNIKAT 20

Skład Rady Wydziału z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pobierz   

KOMUNIKAT 19

Przedstawiciele do Senatu P.Cz. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. pobierz   

KOMUNIKAT 18

Skład Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. pobierz   

KOMUNIKAT 17

Przedstawiciele do Senatu P.Cz. z grupy profesorów i doktorów habilitowanych. pobierz   

KOMUNIKAT 16

Skład Rady Wydziału z grupy profesorów i doktorów habilitowanych. pobierz   

KOMUNIKAT 15

Wynik wyborów na stanowiska prodziekanów WIiŚ. pobierz   

KOMUNIKAT 14

Terminy zgromadzenia wyborczego w celu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału. pobierz   

KOMUNIKAT 13

Terminy zgromadzenia wyborczego w celu wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału. pobierz   

KOMUNIKAT 12

Kandydatury Dziekana Elekta na stanowiska Prodziekanów Wydziału Infrastruktury i Środowiska. pobierz   

Charakterystyka kandydata/tki:

dr hab. inż. Lidia Dąbrowska profesor P.Cz. - pobierz

dr hab. inż. Mariusz Kowalczyk profesor P.Cz. - pobierz

dr inż.  Rafał Jasiński - pobierz

 

KOMUNIKAT 11

Wynik wyborów  na Dziekana Wydziału Infrastruktury i Środowiska. pobierz   

KOMUNIKAT 10

Kandydatka na Dziekana Wydziału Infrastruktury i Środowiska. pobierz   

KOMUNIKAT 9

Zgromadzenie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów. pobierz   

KOMUNIKAT 8

Wynik wyborów do Wydziałowego Kolegium Elektorów. pobierz   

KOMUNIKAT 7

Wynik wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów. pobierz   

KOMUNIKAT 6

Termin wyborów dla grupy pozostałych nauczycieli akademickich. pobierz   

KOMUNIKAT 5

Termin wyborów dla profesorów i doktorów habilitowanych. pobierz   

KOMUNIKAT 4

Termin wyborów dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pobierz   

KOMUNIKAT 3

Podział mandatów na poszczególne grupy. pobierz   

KOMUNIKAT 2

Skład Kolegium Elektorów Wydziału i podział mndatów na poszczególne grupy. pobierz   

KOMUNIKAT 1

Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej  na kadencję 2016-2020 pobierz