Kolegium redakcyjne

Redaktor techniczny:

dr hab. inż. Joanna Lach

Redaktorzy tematyczni:

prof. nzw. dr hab. inż. Roman Klajny,
prof. nzw. dr hab. inż. Rafał Kobyłecki,
prof. dr hab. inż. Robert Sekret,
prof. nzw. dr hab. inż. Longina Stępniak,
prof. nzw. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła

Redaktor statystyczny:

dr Jarosław Siedlecki

Redaktor językowy:

dr inż. Krystyna Malińska,
mgr Zdzisława Tasarz,
mgr Lucyna Żyła

Projekt okładki

Marek Zakrzewski