Komitet redakcyjny i Rada Programowa

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. inż. January Bień (Politechnika Częstochowska)

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. inż. Lucjan Pawłowski (Politechnika Lubelska)

Sekretarz Redakcji

dr hab. inż. Joanna Lach (Politechnika Częstochowska)

Członkowie rady programowej:

prof. dr hab. inż. Anna Anielak (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. Stanisław Biniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. dr hab. inż. Michał Bodzek (Politechnika Śląska)
doc. dr inż. Marek J. Gromiec (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie)
prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik (Politechnika Gdańska)
prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Jozef Kriś (Slovak University of Technology in Bratislawa)
prof. dr hab. inż. Jacek M. Łączny (GIG Katowice)
prof. nzw. dr hab. Jerzy Łukasiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska (Uniwersytet opolski):
prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Witold Stępniewski (Politechnika Lubelska)
prof. dr hab. Kazimierz Szymański (Politechnika Koszalińska)
prof. dr hab. Artur Terzyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)