Godziny przyjęć przez prodziekanów

Adres dziekanatu:

ul. J.H. Dąbrowskiego 73
42-201 Częstochowa
tel: (034) 325-04-62
fax: (034) 325-44-00
wiios.dz@adm.pcz.pl

Godziny przyjęć studentów:

wtorek 1100 - 1400
środa 1100 - 1400
czwartek 1100 - 1400
piątek 1100 - 1400
sobota w terminach zjazdów 1000 - 1400
 
UWAGA w okresie od 21.VI.2017 do 30.IX.2017 w środy w godzinach 1500-1700  studenci nie będą przyjmowani !!!

Godziny przyjęć przez prodziekanów:

dr hab inż. Lidia Dąbrowska
dabrowska@is.pcz.czest.pl
wtorek 1000 - 1200
środa 1000 - 1200

dr inż. Rafał JASIŃSKI
raphael@is.pcz.czest.pl
pok. 114
poniedziałek 1100 - 1200
środa 1100 - 1200
sobota 930 - 1100 (w terminach zjazdów)

Pracownicy dziekanatu:

mgr inż. Anna  MALIGŁÓWKA - główny specjalista
tel. (34)32-50-463,amalig@is.pcz.pl
   
mgr Danuta ANDRZEJEWSKA - główny specjalista
tel. (34)32-50-462, dandrzejewska@is.pcz.pl   

Benita FEHR - specjalista
tel. (34)32-50-462,bfehr@is.pcz..pl  

mgr inż. Małgorzata CHĘCIA - specjalista
tel. (34)32-50-462,mchecia@is.pcz.pl   

mgr Dagna SZYC - starszy referent
tel. (34)32-50-460,dagna.szyc@is.pcz.pl

Sekcja finansowa:

mgr inż. Teresa ROZPONDEK - główny specjalista
tel. (34)32-50-917 wew. 17, trozpondek@is.pcz.pl