USOSWeb

usos_logo

Logowanie:

Zalogowanie do systemu jest możliwe, przez podanie LOGIN'u, którym jest PESEL oraz HASŁA.

Studenci, którzy rejestrowali sie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) posiadają takie samo hasło w USOSweb. Pozostałe osoby otrzymają hasło w dziekanacie.

Przy pierwszym logowaniu należy zmienić hasło na nowe, które powinno różnić się od starego, mieć długość co najmniej 6 znaków oraz składać się z liter i innych znaków. Aby uniknąć problemów z odzyskaniem hasła, należy podać pytanie i odpowiedź na podstawie której, system wygeneruje w razie potrzeby nowe hasło i wyśle na konto pocztowe użytkownika. Ustawienie oraz zmiana pytania i odpowiedzi, znajduje się w lewym menu, zaraz po zalogowaniu. Zmiana hasła oraz aktualizacjia konta pocztowego jest dokonywana tylko i wyłącznie w dziekancie.System USOS został opracowany na Uniwersytecie Warszawskim. I tu można znaleźć wiele informacji. Zainteresowanych odsyłam do witryny http://usosownia.uw.edu.pl/. Poniżej zestawiono wybrane materiały dotyczące obsługi. Materiały te pochodzą z serwisu Uniwersytetu Warszawskiego i zostały opracowane dla pracowników i studentów tego Uniwersytetu. Ponieważ jednak system USOS jest systemem uniwersalnym stosowanym na wielu polskich uczelniach można poniższe materiały wykorzystać również przy pracy z systemem USOS Politechniki Częstochowskiej.

Materiały dla pracowników

Wypełnianie protokołów w USOSweb - podręcznik opisuje kolejne kroki konieczne do wypełnienia protokołu.

Przydatne funkcje USOSweb: listy studentów, U-MAIL - podręcznik objaśnia szczegółowo, w jaki sposób można śledzić wyniki rejestracji włącznie z przeglądaniem list studentów zapisanych na zajęcia oraz jak korzystać z modułu U-MAIL, służącego do wysyłania wiadomości bezpośrednio z USOSweba do określonych grup adresatów. Dodatkowo opisano, jak można zmieniać własne preferencje co do domyślnego sposobu wyświetlania poszczególnych zakładek w serwisie.

Materiały dla studentów

Rejestracje w USOSweb - podręcznik dla studentów dotyczący wszystkich rejestracji odbywających się w USOSwebie.