Terminarz zajęć

Struktura roku akademickiego 2016/2017
(studia stacjonarne I-go i II-go stopnia)

(Polecenie Rektora PCz. nr 86/2016) oraz terminy zjazdów dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska
dla studiów niestacjonarnych w roku akadem. 2016/2017 (Polecenie Rektora PCz. nr 83/2016)

SEMESTR ZIMOWY

Zajęcia dydaktyczne 03.10.2016 – 23.12.2016
Przerwa świąteczna 27.12.2016 – 06.01.2017
Zajęcia dydaktyczne 09.01.2017 – 31.01.2017*
Sesja egzaminacyjna 01.02.2017 – 10.02.2017
Przerwa międzysemestralna 13.02.2017 – 17.02.2017

 

SEMESTR LETNI

Zajęcia dydaktyczne 20.02.2017 – 12.04.2017*
Przerwa świąteczna 17.04.2017 – 19.04.2017
Zajęcia dydaktyczne 20.04.2017 – 16.06.2017*
Sesja egzaminacyjna 19.06.2017 – 30.06.2017
Jesienna sesja egzaminacyjna 04.09.2017 – 15.09.2017
Okres rejestracji 18.09.2017 – 30.09.2017

* UWAGA

30.01.2017 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w wtorek,

31.01.2017 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w piątek,

13 - 14.04.2017 r. - ustala się dniem wolnym od zajęć,

02.05.2017 r. - ustala się dniami wolnymi od zajęć,

16.06.2016 r. - ustala się dniem wolnym od zajęć.

TERMINY ZJAZDÓW DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Infrastruktury i Środowiska ustalono dla studiów niestacjonarnych 9 terminów zjazdów w semestrze. W terminach wyróżnionych odbywają się wyłacznie zajęcia dla I roku studiów pierwszego stopnia oraz zajęcia z języka obcego dla II i III roku studiów pierwszego stopnia. 

SEMESTR ZIMOWY

15.10. – 16.10.2016
22.10. – 23.10.2016
29.10. – 30.10.2016
05.11. – 06.11.2016
19.11. – 20.11.2016
03.12. – 04.12.2016
10.12. – 11.12.2016
14.01. – 15.01.2017
21.01. – 22.01.2017

SEMESTR LETNI

25.02. – 26.02.2017
04.03. – 05.03.2017
18.03. – 19.03.2017
25.03. – 26.03.2017
08.04. – 09.04.2017
29.04. – 30.04.2017
13.05. – 14.05.2017
20.05. – 21.05.2017
10.06. – 11.06.2017