Terminarz zajęć

Struktura roku akademickiego 2017/2018
(studia stacjonarne I-go i II-go stopnia)

oraz terminy zjazdów dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska
dla studiów niestacjonarnych w roku akadem. 2017/2018 (Polecenie Rektora PCz. nr 37/2017)

SEMESTR ZIMOWY

Zajęcia dydaktyczne 02.10.2017 – 21.12.2017
Przerwa świąteczna 22.12.2017 – 02.01.2018
Zajęcia dydaktyczne 03.01.2018 – 26.01.2018*
Sesja egzaminacyjna 29.01.2018 – 11.02.2018
Przerwa międzysemestralna 12.02.2018 – 18.02.2018

 

SEMESTR LETNI

Zajęcia dydaktyczne 19.02.2018 – 29.03.2018
Przerwa świąteczna 30.03.2018 – 03.04.2018
Zajęcia dydaktyczne 04.04.2018 – 15.06.2018*
Sesja egzaminacyjna 18.06.2018 – 01.07.2018
Jesienna sesja egzaminacyjna 03.09.2018 – 16.09.2018
Okres rejestracji 17.09.2018 – 30.09.2018

* UWAGA

31.10.2017 r. - ustala się dniem wolnym od zajęć,

04.01.2018 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w wtorek,

04.04.2018 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w piątek,

02.05.2018 r. - ustala się dniem wolnym od zajęć,

04.05.2018 r. - ustala się dniami wolnymi od zajęć,

01.06.2018 r. - ustala się dniami wolnymi od zajęć.

16.06.2016 r. - ustala się dniem wolnym od zajęć.

TERMINY ZJAZDÓW DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

W roku akadem. 2017/2018 na Wydziale Infrastruktury i Środowiska zgodnie z Poleceniem Rektora PCz nr 37/2017 z dn. 25.05.2017r. ustalono 9 terminów zjazdów w semestrze. W terminach wyróżnionych odbywają się zajęcia dla I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zajęcia z języka obcego dla II i III roku studiów pierwszego stopnia.
 
 

SEMESTR ZIMOWY

14.10.2017 – 15.10.2017
21.10.2017 – 22.10.2017
28.10.2017 – 29.10.2017
18.11.2017 – 19.11.2017
25.11.2017 – 26.11.2017
9.12.2017 – 10.12.2017
16.12.2017 – 17.12.2017
13.01.2018 – 14.01.2018
20.01.2018 – 21.01.2018

SEMESTR LETNI

24.02.2018 – 25.02.2018
3.03.2018 – 4.03.2018
17.03.2018 – 18.03.2018
24.03.2018 – 25.03.2018
7.04.2018 – 8.04.2018
21.04.2018 – 22.04.2018
12.05.2018 – 13.05.2018
26.05.2018 – 27.05.2018
9.06.2018 – 10.06.2018