Skład Rady Wydziału

Dziekan

dr hab. inż. Maciej Mrowiec

Prodziekani

dr hab. inż. Lidia Dąbrowska
dr inż. Marek Janik
dr inż. Rafał Jasiński

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

prof. dr hab. inż. Bień January
prof. dr hab. inż. Bis Zbigniew
prof. dr hab. inż. Hławiczka Stanisław
prof. dr hab. inż. Janosz-Rajczyk Marta
prof. dr hab. inż. Kisiel Adam
prof. dr hab. inż. Piątek Zygmunt
prof. dr hab. inż. Sanytsky Myroslav
dr hab. inż. Klajny Roman
dr hab. inż. Kacprzak Małgorzata
dr hab. inż. Lach Joanna
dr hab. inż. Leszczyński Jacek
dr hab. inż. Majchrzak-Kucęba Izabela
dr hab. inż. Neczaj Ewa
dr hab. inż. Sekret Robert
dr hab. Staszewski Tomasz
dr hab. inż. Stępniak Longina
dr hab. inż. Szymanek Arkadiusz
dr hab. inż. Włodarczyk-Makuła Maria
dr hab. inż. Wolny Lidia
dr hab. inż. Kowalczyk Mariusz

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Dorota Nowak
dr inż. Jolanta Sobik-Szołtysek
dr inż. Rafał Kobyłecki
dr Maria Wójcik-Szwedzińska
dr inż. Aleksandra Ściubidło

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami

mgr inż. Anna Maliglówka
dr inż. Katarzyna Wystalska

Przedstawiciele doktorantów

mgr inż. Karolina Rosikoń
mgr inż. Grzegorz Krawczyk

Przedstawiciele studentów

Bartosz Czaja
Damian Kołodziejski
Dawid Reczka
Marcin Szczygieł
Paweł Tarkowski
Piotr Zieliński


Przedstawiciele z ramienia związków zawodowych

inż. Adam Świech
mgr inż. Magdalena Grajcar