Pomoc materialna

Regulamin

Regulamin świadczeń pomocy materialnej

Załączniki do regulaminu

Wniosek o stypendium rektora dla I roku

Wniosek o stypendium rektora od II roku wzwyż

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych

Wniosek o zapomogę

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Wniosek o przekazywanie stypendium na rachunek bankowy

Oświadczenie I

Oświadczenie II

Oświadczenie - dyscyplina

Oświadczenie - dochód nieopodatkowany

Oświadczenie - brak zatrudnienia

Oświadczenie - gospodarstwo domowe