Pomoc materialna

Regulamin

Regulamin świadczeń pomocy materialnej

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 7 - Kryteria stypendium Rektora

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 175/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.09.2015 roku w sprawie
      zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 129/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej
      z dnia 27.11.2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania
      świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej.

Zarządzenie nr 176/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.09.2015 roku w sprawie
      pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia w roku akademickim 2015/2016.

Zarządzenie nr 4/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.09.2016 roku w sprawie
      pomocy materialnej dla studentów I, II III stopnia w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 6/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.09.2016 roku w sprawie
      zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 129/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej
      z dnia 27.11.2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania
      świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej.

POLECENIA

Polecenie nr 72/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.09.2015 roku w sprawie
      powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów I, II, III stopnia
      w Politechnice Częstochowskiej na rok 2015/2016.

WNIOSKI

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu - Załącznik 15

Wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych - Załącznik 5

Wniosek o stypendium rektora I rok - Załącznik 17

Wniosek o stypendium rektora II, III i IV rok - Załącznik 6

Wniosek o stypendium socjalne - Załącznik 2

Wniosek o zapomogę - Załącznik 8
 

OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej - Załącznik 1

Oświadczenie I - Załącznik 13

Oświadczenie II - Załącznik 16

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu - Załącznik 18

Oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej - Załącznik 14

Oświadczenie dot. gospodarstwa domowego - Załącznik 3