Stypendium ministra

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra

Zarządzenie Rektora PCz dot. stypendiów ministra

 

Komunikat

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 dostępna jest na stronie MNiSW.

Link do strony:
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

 

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla
doktorantów na rok akademicki 2015/2016 dostępna jest na stronie MNiSzW.
Link do strony:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2015-2016.html