Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego - 28.03.2012r. - 30.09.2015r.

Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego - 01.10.2015r. - 30.09.2017r.

Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego - obowiązuje od 01.10.2017r.

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego dla I roku

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego od II roku wzwyż

Wykaz osiągnięć doktoranta*

* - Obowiązuje doktorantów, którzy nie złożyli wniosków o stypendum doktoranckie.