Przewód doktorski

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Rozporządzenie w sprawie czynności w przewodzie doktorskim

Rozporządzenie w sprawie stypendiów doktorskich

Zarządzenie w sprawie opłaty za dyplom

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o zwrot kosztów
      dla osób niebędących pracownikami Politechniki Częstochowskiej

Załącznik do Zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o zwrot kosztów
      dla osób niebędących pracownikami Politechniki Częstochowskiej

Uchwała Rady Wydziału w sprawie zasad prowadzenia przewodów doktorskich