Formularze

Sprawozdanie doktoranta

Oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Formularz kakulacji dot. działalności statutowej

Formularz zwrotu kosztów uczestnictwa/publikacji

Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich

Wniosek o zmianę opiekuna naukowego

Karta obiegowa

Umowa o prowadzeniu krajowego doktoranckiego stażu naukowego

Skierowanie za granicę

Oświadczenia dotyczące publikacji naukowych